Vođenje kroz promene i upravljanje promenama

Jezik Srpski

Obrazovanje i Edukacija

- Osvešćivanje značaja i uloge “promene” za rast i razvoj poslovanja i
- Usvajanje veština upravljanja promenom i ljudima tokom promene.

TEMA
- Značaj promena za savremeno poslovanje i značaj upravljanja tim promenama
- Vrste promena
- Ključne uloge u promeni: onaj ko inicira, spušta i sprovodi/aplicira promenu
- Faze uvođenja promene
- Iniciranje promene i predviđanje prepreka
- Planiranje promene
- Implementacija promene i evaluacija efekata
- Upravljanje otporima

OPIS
- Nužnost promene u savremenom tržišu
- Prelaženje sa tranzicije na poslovanje
- Na nivou tržišta, kompanije, tima ili osobe
- Organizaciono-strateške i tehničko-tehnološke
- Odgovornost za promene, za poslovanje i za ljude
- Inicijativa - identifikacija potrebe za promenom
- Vizija promene i (očekivani) efekat promene
- Strategija sprovođenja promene
- Procena spremnosti svih aktera za njihovu ulogu u promeni
- Sponzorisanje implementacije
- Predviđanje rizika
- Time line i akcioni plan
- Komuniciranje promene – šta i kako
- Kriva promene
- Piramida reagovanja na promenu
- Razumevanje i prihvatanje promene...
- Pozitivno viđenje promene

Veličina grupe:
Do 10 učesnika

Kako se prijaviti?
Molimo Vas da pošaljete formular na e-mail office@hart.rs.
Možete nas kontaktirati za sve dodatne informacije na telefone: +381 11 2107502 ili +381 65 2107502.

Dodatne informacije:
Ukoliko ste zainteresovani možemo obezbediti „in-house“ trening za vašu kompaniju, na srpskom ili engleskom jeziku. Takođe, moguće je posebno organizovati koučing sesije nakon održanog treninga.

Cene karata

Kotizacija: 252,00 EUR po osobi

Kotizacija uključuje: materijale, ketering i osveženje