Specijalista za radne odnose i kadrovsku administraciju

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Licima odgovornim za praćenje radnih odnosa i upravljanje kadrovskom organizacijom i administracijom je često teško da isprate dinamiku koju podrazmeva oblast radnog prava, te je uobičajena pojava da zbog mnoštva propisa kojima su ustanovljene brojne obaveze za poslodavce određena pitanja ostaju nejasna i nerešena.

Upravo iz tog razloga pripremili smo program intenzivne i interaktivne teorijske i praktične obuke, koji će da pomogne u svakodnevnom praćenju radnih odnosa, kao i da obezbedi nesmetane uslove za pravilno i potpuno postavljanje i administriranje radnopravnih obaveza i kadrovske administracije.

Program je sastavljen od četiri modula:
3 CELODNEVNE INTERAKTIVNE RADIONICE koje će biti održane 06, 20.06. i 27.06.2019. u prijatnom ambijentu hotela Zira na kojima ćete kroz predavanja i praktične primere doći do korisnih rešenja za ispravnu i pouzdanu pripremu adekvatne dokumentacije i primenu radno-pravnih propisa.
1 PRAKTIČAN RADNI MATERIJAL: Priručnik za primenu Zakona o radu i drugih propisa iz oblasti rada u štampanoj formi sa portalom sa više od 80 gotovih modela radno-pravnih dokumenata u Word formatu za sve radne procedure od zasnivanja do prestanka radnog odnosa + ON-LINE verzija.

Kroz ovaj program intezivne obuke nudimo Vam mogućnost da:
- Budete upoznati sa načinom pravilnog praćenja i vođenja radnih odnosa
- Pravilno organizujete kadrovsku administraciju od momenta zasnivanja radnog odnosa do okončanja istog
- Budete upoznati sa obavezom donošenja i posedovanja opštih i pojedinačnih akata kojima se regulišu radni odnosi
- Pravilno reagujete na svaki problem sa kojim se susrećete u domenu radnih odnosa
- Dobijete praktične i konkretne primere i smernice u cilju pravilnog uspostavljanja HR odnosa na nivou poslodavca
- Naučite kako da izbegnete posledice koje nastupaju zbog propusta u praćenju radnih odnosa i adminitracije
- Dobijete aktuelne primere i stavove sudske prakse i nadležnog ministarstva
- Steknete Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Specijalistu za radne odnose i kadrovsku administraciju na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media
- Upoznate kolege iz struke, učestvujete u interaktivnoj diskusiji i razmenite iskustva sa drugim polaznicima

SADRFŽAJ PROGRAMA
1. Modul: RADIONICA – Zakonski i normativni okvir radnog odnosa – opšti akti poslodavca, ugovor o radu, prijava na osiguranje i stupanje na rad 13.06.2019.
- Pregled regulative (Zakona i podzakonskih akata kojima su regulisani radni odnosi)
- Odnos Zakona, kolektivnog ugovora i ugovora o radu
- Osnovne obaveze poslodavaca u cilju organizacije radnih odnosa i procesa rada
- Obavezujući akti poslodavca
- Zasnivanje radnog odnosa (oglas za posao, konkurs, izbor i selekcija kandidata, kriterijumi za prijem u radni odnos)
- Zaključenje ugovora o radu (klauzule, stupanje na rad, obavezni elementi, prijava na osiguranje)
- Sudska praksa.

2. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Priručnik „Izmene i dopune Zakona o radu“ + portal + On-line verzija

3. Modul: RADIONICA – PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI IZ RADNOG ODNOSA 20.06.2019, 10-15 h
- Obaveze poslodavca (radno vreme, odmori i odsustva sa rada, BZR, zabrana diskriminacije, zaštita od zlostavljanja, obavezujuće evidencije u domenu radnih odnosa, izmena ugovorenih uslova rada – aneks ugovora o radu)
- Obaveze zaposlenih
- Pravo na privatnost na radnom mestu
- Zabrana konkurencije
- Intelektualna svojina iz radnog odnosa
- Sudska praksa

4. Modul: RADIONICA – PRESTANAK RADNOG ODNOSA – INSPEKCIJSKI NADZOR I SUDSKA KONTROLA 27.06.2019, 10-15 h
- Prestanak radnog odnosa u teoriji i praksi
- Osnovi prestanka radnog odnosa
- Procesne obaveze pre prestanka radnog odnosa (pred otkazna procedura)
- Rešenje o otkazu ugovora o radu
- Inspekcija rada i sudski spor
- Sudska praksa

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT
Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
Kao praktičan studijski materijal dobijate i poslovno izdanje priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu“ u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.
Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i načina primene radnog prava u organizaciji.
Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

PROGRAM JE NAMENJEN
Šefovima pravne, kadrovske i HR službe, direktorima, vlasnicima preduzeća, zaposlenima u pravnim, kadrovskim i HR službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.

Cene karata

Redovna kotizacija iznosi 103.080,00

Za svakog drugog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite 10% popusta!