Kako unaprediti produktivnost kroz uspešno postavljanje ciljeva?

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Istraživanja pokazuju da čak 95% zaposlenih ne razume koji su ciljevi njihove kompanije, kao i na koji način oni mogu da doprinesu njihovom ostvarivanju. Istovremeno, 57% zaposlenih smatra da ne dobija jasna upustva od svojih nadređenih, a 20% menadžera je svesno da ne ostvaruje organizacione ciljeve. Da li prepoznajete vašu kompaniju u ovom opisu?Uvođenje efikasnog sistema postavljanja ciljeva direktno povećava produktivnost zaposlenih i utiče na uspeh kompanije. Veliki broj danas uspešnih kompanija primenjuje neki od modela upravljanja učinkom kroz postavljanje ciljeva. Ukoliko je primena modela podržana od strane top menadžmenta, produktivnost kompanije se u proseku povećava za 57%.Trening je zasnovan na principima:

- modela upravljanja putem ciljeva (Management by Objectives-MBO) i

- modela Ciljevi-Ključni rezultati (Objectives and Key Results-OKR)

koji imaju snažno uporište u praksi upravljanja učinkom vodećih kompanija kao što su Google, Intel, Linkedin, Oracle i mnoge druge. Trening istovremeno integriše savremena psihološka znanja iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.Cilj seminara:

Razvoj kompetencija za sistemsko postavljanje ciljeva kao ključnog elementa upravljanja učinkom zaposlenih i poboljšanja rezultata kompanije.Ciljna grupa:

- Rukovodioci svih nivoa,

- Zaposleni u službama ljudskih resursa.Teme:

- Povezanost postavljanja ciljeva i povećanja produktivnosti

- Modeli upravljanja učinkom putem ciljeva (Management by Objectives-MBO, Objectives and Key Results-OKR), tehnike formulisanja ciljeva (SMART ciljevi)

- Definisanje ciljeva po organizacionim nivoima kompanije (Kaskadiranje ciljeva)

- Praćenje stepena ostvarenosti ciljeva i rezultata rada

- Davanje povratne informacije o ostvarenosti ciljevaPo završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:

- Razume značaj postavljanja ciljeva u upravljanju učinkom

- Postavlja SMART ciljeve

- Implementira jedan od modela upravljanja učinkom kroz postavljanje ciljeva u svojoj kompaniji

- Efikasnije vodi organizaciju/članove tima

- Efikasno prati stepen u kome se ciljevi ostvaruju

- Primeni tehniku efikasnog davanja povratne informacije zaposlenomTreneri:

1. psiholog sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja ljudskim resursima, posebno u segmentu selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih, kako u privredi tako i u javnoj administraciji. Poseduje značajno trenersko iskustvo u oblasti vrednovanja rezultata rada, selekcije, planiranja i upravljanja karijerom, motivacije i zadovoljstva zaposlenih, kao i u oblasti kompetencija za rad i koučinga. Poseduje sertifikate za trenera u pomenutim oblastima kao i za HR specijalistu.2. psiholog i specijalista menadžmenta ljudskih resursa, sa ekspertizom u oblasti razvoja zaposlenih. Posebne oblasti interesovanja su joj upravljanje učinkom, vrednovanje rezultata rada i upravljanje karijerom. Poseduje dugogodišnje trenersko iskustvo.

Cene

Cena obuke iznosi 21.240,00 RSD