Kako unaprediti produktivnost kroz uspešno postavljanje ciljeva?

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Istraživanja pokazuju da čak 95% zaposlenih ne razume koji su ciljevi njihove kompanije, kao i na koji način oni mogu da doprinesu njihovom ostvarivanju. Istovremeno, 57% zaposlenih smatra da ne dobija jasna upustva od svojih nadređenih, a 20% menadžera je svesno da ne ostvaruje organizacione ciljeve. Da li prepoznajete vašu kompaniju u ovom opisu?

Uvođenje efikasnog sistema postavljanja ciljeva direktno povećava produktivnost zaposlenih i utiče na uspeh kompanije. Veliki broj danas uspešnih kompanija primenjuje neki od modela upravljanja učinkom kroz postavljanje ciljeva. Ukoliko je primena modela podržana od strane top menadžmenta, produktivnost kompanije se u proseku povećava za 57%.

Trening je zasnovan na principima:
- modela upravljanja putem ciljeva (Management by Objectives-MBO) i
- modela Ciljevi-Ključni rezultati (Objectives and Key Results-OKR)
koji imaju snažno uporište u praksi upravljanja učinkom vodećih kompanija kao što su Google, Intel, Linkedin, Oracle i mnoge druge. Trening istovremeno integriše savremena psihološka znanja iz oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Cilj seminara:
Razvoj kompetencija za sistemsko postavljanje ciljeva kao ključnog elementa upravljanja učinkom zaposlenih i poboljšanja rezultata kompanije.

Ciljna grupa:
- Rukovodioci svih nivoa,
- Zaposleni u službama ljudskih resursa.

Teme:
- Povezanost postavljanja ciljeva i povećanja produktivnosti
- Modeli upravljanja učinkom putem ciljeva (Management by Objectives-MBO, Objectives and Key Results-OKR), tehnike formulisanja ciljeva (SMART ciljevi)
- Definisanje ciljeva po organizacionim nivoima kompanije (Kaskadiranje ciljeva)
- Praćenje stepena ostvarenosti ciljeva i rezultata rada
- Davanje povratne informacije o ostvarenosti ciljeva

Po završetku seminara, polaznik će biti osposobljen da:
- Razume značaj postavljanja ciljeva u upravljanju učinkom
- Postavlja SMART ciljeve
- Implementira jedan od modela upravljanja učinkom kroz postavljanje ciljeva u svojoj kompaniji
- Efikasnije vodi organizaciju/članove tima
- Efikasno prati stepen u kome se ciljevi ostvaruju
- Primeni tehniku efikasnog davanja povratne informacije zaposlenom

Treneri:
1. psiholog sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti upravljanja ljudskim resursima, posebno u segmentu selekcije, ocenjivanja i razvoja zaposlenih, kako u privredi tako i u javnoj administraciji. Poseduje značajno trenersko iskustvo u oblasti vrednovanja rezultata rada, selekcije, planiranja i upravljanja karijerom, motivacije i zadovoljstva zaposlenih, kao i u oblasti kompetencija za rad i koučinga. Poseduje sertifikate za trenera u pomenutim oblastima kao i za HR specijalistu.

2. psiholog i specijalista menadžmenta ljudskih resursa, sa ekspertizom u oblasti razvoja zaposlenih. Posebne oblasti interesovanja su joj upravljanje učinkom, vrednovanje rezultata rada i upravljanje karijerom. Poseduje dugogodišnje trenersko iskustvo.

Cene karata

Cena obuke iznosi 21.240,00 RSD