Javne nabavke u medicini

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Poznato Vam je da je najveći broj zaključenih ugovora u javnim nabavkama upravo iz oblasti zdravstva? Susrećete se sa problemima nabavke reagenasa jer ste deo zatvorenog sistema? Kako definišete uslove za učešće, elemente kriterijuma, a kako tehničke specifikacije?

Koje specifičnosti su važne kada su u pitanju javna nabavka nove medicinske opreme, a koje kada je u pitanju servis postojeće opreme? Kako izbeći poteškoće koje prate nabavku potrošnog medicinskog materijala i sredstava za dijalizu?

Na seminaru ćete saznati:
- Najnovije odluke Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki u oblasti medicine
- Koje su najčešće nepravilnosti u praksi ponuđača i naručilaca u javnim nabavkama u medicini
- Koje utvrđene nepravilnosti u sprovođenju postupaka javnih nabavki treba izbegavati
- Na koji način i u kojim rokovima treba reagovati kako bi pravovremeno zaštitili svoje poslovne interese
- Kako da interpretirate konkretnu spornu situaciju i koju zakonsku odredbu da primenite
- Koji su aktuelni problemi i izazovi u praksi primene Zakona o javnim nabavkama

Teme seminara:
1. Konkursna dokumentacija u praksi
- Problemi vezani za definisanje uslova za učešće
- Problemi vezani za način dokazivanja uslova za učešće
- Problemi vezani za tehničke specifikacije u zdravstvenim predmetima

2. Zatvoreni sistemi u zdravstvu
- Javne nabavke reagenasa
- Javne nabavke potrošnog medicinskog materijala
- Javne nabavke medicinske opreme i servisiranja
- Dozvole za obavljanje delatnosti

Najčešće greške – pitanja i odgovori

Cene karata

Cena kotizacije: 15.600,00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban pospust od 20% za nabavku Priručnika o javnim nabavkama.