Upravljanje timom

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Timski rad je pokretač uspeha svake kompanije koji zbližava zaposlene, stvara pozitivnu atmosferu i ohrabruje članove da budu odlučniji i ambiciozniji. Sigurno znate da uspeh tima zavisi od veštine lidera da prepozna i iskoristi potencijale svojih zaposlenih dodeljujući im radne zadatke u odnosu na njihove sposobnosti i karakteristike utiču na njihovu motivaciju da posao bude kvalitetnije i brže urađen. Tokom treninga naučićete kako upravljati timom u njegovim različitim fazama i iskoristiti potencijale zaposlenih.

Sadržaj treninga:
- Koje su karakteristike visokoproduktivnih timova
- Kako odabrati članove i formirati tim
- Timske uloge i profilisanje članova
- Povezivanje timskih uloga i njihovih karakteristika
- Kako iskoristiti potencijal svakog člana tima u odnosu na njegovu ulogu i karakteristike
- Životni ciklus i faze funkcionisanja tima
- Šta uraditi kada tim ne funkcioniše
- Reformisanje postojećeg tima
- Kako voditi tim do izvrsnih rezultata
- Karakteristike značajne za lidera tima

Koristi za Vas i Vašu organizaciju:
- Razumećete nastanak, razvoj i funkcionisanje tima
- Naučiti koristiti alat za procenu timskih uloga
- Iskoristiti potencijal svojih zaposlenih u odnosu na njihove karakteristike
- Razumeti ponašanja zaposlenih u određenim fazama životnog ciklusa tima
- Prilagoditi svoje rukovođenje u odnosu na karakteristike zaposlenih i fazu funkcionisanja tima

Metode rada: Trening je kombinacija predavanja, diskusije i praktičnih – interaktivnih vežbi. Rad u grupi, uz mogućnost neposrednog kontakta sa trenerom i bavljenje Vašim konkretnim problemom i pitanjima.

Trener: Uglješa Atanacković, sertifikovani poslovni konsultant i trener Nacionalne agencije za regionalni razvoj Republike Srbije. Poseduje višegodišnje trenersko i konsultantsko radno iskustvo u korporativnom i civilnom sektoru, od 2011. osnivač i konsultant u agenciji ROAD HR sa preko 350 realizovanih treninga i radionica. Sertifikovani Wingwave i MagicWords Coach Beser-Siegmund Instituta iz Hamburga. Sertifikovani Business Coach European Coaching Association. Sertifikovani hipnoterapeut International Hypnosis Association. U svom radu koristi pored velikog broj trenerskih tehnika koristi i preko 45 koučing tehnika koje podstiču lični razvoj i korporativne promene a proistekle su iz NLP-a, transakcione analize, geštalt psihoterapije, kognitivno bihevijoralne terapije i drugih pravaca.

Prijave za učešće na trening se primaju najkasnije tri dana pred početak treninga ili do popunjenosti na e-mail office@road.rs.

Cene karata

Cena treninga na upit.