Profesionalni program upravljanja poslovanjem (PMBA) je prvi javno priznati program ovog tipa od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja u oblasti neformalnog obrazovanja odraslih. Po međunarodnoj klasifikaciji ovaj program spada u klasu programa Professional Master of Business Administration MBA.

Program se zasniva na ,,zanatskim” znanjima i veštinama u ključnim oblastima upravljanja. Kombinuje savremene koncepte i alate primenljive u malim i srednjim preduzećima, ali i u velikim sistemima u privatnom i javnom sektoru. Kroz MBA program Mokrogorske škole menadžmenta studenti će steći veštine koje treba da poseduju svi uspešni menadžeri i preduzetnici. Program se održava u kampusima Mokrogorske škole menadžmenta, u Beogradu i Mokroj gori.

Profesionalni MBA se sastoji od 9 tematskih modula od kojih student treba da završi 4 obavezna i 2 izborna predmeta u periodu od 3 godine. Student module bira u dogovoru sa mentorom. Posle svakog modula studenti pišu esej, a po okončanju svih 6 modula završni rad.

Svaki od modula je moguće pohađati kao zaseban menadžment program!

Modul 1: MENADŽMENT

Datum: 26 - 30. avgust 2019.

Cena: 80.000 + pdv

Lokacija: Mokra gora

Predavači: Srđan JANIĆIJEVIĆ i Dragan PETROVIĆ