Dodajte događaj

PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor

PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor

language: Serbian

Biznis i Ekonomija

Akreditovani classroom trening kurs PECB Certified ISO 22301 Lead Auditor organizujemo u našem prostoru otokom cele godine.

Ovaj petodnevni intenzivni kurs omogućava učesnicima da razviju potrebnu stručnost za audit Sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS) i da upravljaju timom auditora primenom opšte priznatih principa audita, procedura i tehnika.

Tokom ove obuke, učesnik će steći potrebna znanja i veštine da vešto planira i izvrši interne i eksterne audite u skladu sa ISO 19011, uključujući proces sertifikacije prema ISO 17021 i proces akreditacije tela koja vrše sertifikaciju prema ISO 17011.

Na osnovu praktičnih vežbi, učesnik će razviti zanja i veštine (ovladavanje tehnikama audita) kao i kompetencije (upravljanje audit timovima i programom audita, u komunikaciji sa klijentima, rešavanje konflikata itd.) kako treba efikasno i efektivno da sprovede eksterni audit druge strane (second party audit) ili sertifikacioni (third party audit) uspostavljenog Sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja BCMS prema međunarodnom standardu ISO 22301.

Grupe polaznika su veličine od 6 do 8, pa Vas molimo da se prijavite na vreme kako biste obezbedili svoje mesto na ovim sjajnim akreditovanim PECB trening kursevima.

Akreditacija je prema ISO 17024 standardu za organizacije koje vrše personalne sertifikacije, od strane američke kuće IAS (International Accreditation Service).

Pricing options

Cena od 750 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) je za petodnevni all-inclusive paket (trening, original PECB literatura, PECB testiranje - eng, izdavanje sertifikata, PECB online servis za kontinuiranu obuku).