Dodajte događaj

PECB Certified Data Protection Officer

PECB Certified Data Protection Officer

language: Serbian

Biznis i Ekonomija

Među prvima u svetu PECB ima u ponudi akreditovani (prema ISO 17065 procesu akreditacije) classroom trening kurs PECB Certified Data Protection Officer.

Kurs će biti organizovan tokom cele godine.

General Data Protection Regulation (GDPR) u EU je sada činjenica, od 25. maja 2018. kompanije će morati da se bave skupom pravila o zaštiti podataka i da budu odgovorne jedinstvenom organu za zaštitu podataka i nacionalnim organima u zemljama EU gde su njihova sedišta.

Jedinstveni okvir za zaštitu podataka u velikoj meri će pojednostaviti način na koji kompanije poštuju zakone o zaštiti podataka i podstiču prekograničnu trgovinu i investicije na unutrašnjem tržištu.

Ukoliko osnovne aktivnosti kompanija sadrže operacije obrade podataka i zahtevaju sistematski nadzor, one moraju da postave službenika za zaštitu podataka (Data Protection Officer).

Grupe polaznika su veličine od 6 do 8, pa Vas molimo da se prijavite na vreme kako biste obezbedili svoje mesto na ovim sjajnim akreditovanim PECB trening kursevima.

Akreditacija je prema ISO 17024 standardu za organizacije koje vrše personalne sertifikacije, od strane američke kuće IAS (International Accreditation Service).

Pricing options

Cena od 750 EUR (u dinarskoj protivvrednosti) je za petodnevni all-inclusive paket (trening, original PECB literatura, PECB testiranje - eng, izdavanje sertifikata, PECB online servis za kontinuiranu obuku).