Dodajte događaj

Online kurs: Svakodnevnom samomotivacijom do trajnih promena

Prestani da želiš, dozvoli promeni da se desi!

Online kurs: Svakodnevnom samomotivacijom do trajnih promena

language: Serbian

Life coaching

Samomotivacija je lični, unutrašnji pokretač osobe. Bez samomotivacije svaka naša odluka ostaje samo to – odluka koja ne dovodi do realizacije. Bez samomotivacije nema čvrstih i jasnih ciljeva niti discipline ka ostvarenju istih. Bez samomotivacije nema ni poslovnih inicijativa niti pozitivnog pogleda na probleme. Ali šta je sa dobrom samomotivacijom i motivacijom drugih koja dovodi do odluka, ciljeva, korenitih promena, životnog stila i okruženja?

Šta dobijate na ovoj radionici?
- Naučićete kako da izađete iz zone komfora;
- Kako da sačuvate samomotivaciju i prilikom činjenja grešaka;
- Kako da prestanete da ograničavate sebe i osnažite motive i pokretače koji su u vama;
- Kako da prepoznate dobre stvari i budete istinski srećni;
- Kako da stvorite moć u vama samima i razvijate se na taj način;
- Kako da ne odustajete od započetih aktivnosti;
- Kako da istinski živite u sadašnjem trenutku;
- Kako da ne odustajete uprkos svim preprekama koje vam se nađu na putu;

Odgovore na pitanja:
- Koliko sam stvarno uspešan i da li realno vidim svoj uspeh ili neuspeh?
- Da li sam oslobođen i zadovoljan?
- Mogu li da očekujem više od sebe?
- Da, ukoliko oslobodiš sva negativna uverenja koja zapravo nisu tvoja i pustiš ih da odu.

Tada počinje proces:
- prepoznavanja ličnih vrednosti;
- prepoznavanja osećanja i tumačenje njihovih značenja;
- proces izlaženja iz zone komfora;
- izgrađivanje poverenja u sebe i ispravnog stava u odnosu na druge;
- zadovoljsvo i kako do njega

Prolazeći kroz ove procese postajemo otvoreni za sebe i tražimo i prihvatamo samomotivaciju. Prihvatamo uverenje da su mogućnosti bezbrojne ali da bez jakog motiva ne možemo da ih iskoristimo. Kako taj motiv da osnažimo, odakle da krenemo, kuda da idemo i ka čemu…

Pricing options

500,00 RSD