Dodajte događaj

Online kurs: Neverbalna komunikacija

Online kurs: Neverbalna komunikacija

language: Serbian

Biznis i Ekonomija

Neverbalna komunikacija je proces komunikacije kroz slanje i primanje, uglavnom vizuelnih, poruka među ljudima, bez izgovorenih reči. Neverbalna komunikacija se često pogrešno shvata samo kao govor tela, ali neverbalna komunikacija sadrži mnogo više od toga, kao što je korišćenje glasa, dodira, rastojanja, fizičkog okruženja/izgleda, kontakta očima i mnogih drugih detalja kojih smo obično potpuno nesvesni, a koji nam pričaju jednu kompletnu priču za sebe.

No, bez obzira na mnoštvo različitih aspekata, neverbalna komunikacija se uglavnom fokusira na interakciju među pojedincima, koja može da se sagleda kroz tri glavna područja: uslovi okruženja gde se komunikacija odvija, fizičke karakteristike učesnika komunikacije i ponašanje učesnika komunikacije u toku interakcije.

Neverbalna komunikacija uključuje procese kodiranja i dekodiranja, gde se pod kodiranjem podrazumeva čin stvaranja informacije kao što su izrazi lica, gestovi, stav tela. Dok je dekodiranje tumačenje informacija dobijenih od primljenih osećaja iz predhodnih iskustava.

Samo mali procenat mozga obrađuje verbalnu komunikaciju. Kao bebe, neverbalnu komunikaciju učimo kroz socijalno-emocionalnu komunikaciju, čime doživljavamo lice, pre nego reči, glavnim organom komunikacije. Kako vremenom deca postaju verbalni komunikatori, počinju da posmatraju izraze lica, ton glasa i druge neverbalne elemente sve više podsvesno.

Na nama, kao odraslima, je da iznova naučimo da svesno čitamo i prepoznajemo znakove neverbalne komunikacije, kako bi smo sa mnogo većom sigurnošću znali šta je zapravo to što neko želi da nam kaže, ili želi da od nas sakrije, bez obzira na reči koje nam govori. Takođe, ukoliko se naša lična neverbalna komunikacija podigne na svestan nivo, kroz malo vežbe postajemo u stanju da prenesemo mnogo veće i mnogo dublje i složenije poruke, nego što to ikada možemo iskazati rečima – bilo da to činimo u cilju iskazivanja istine, ili pak određene svesne manipulacije.

Naučite da prepoznate kada drugi manipulišu vama, kroz seminare i kurseve Neverbalna komunikacija – moć prepoznavanja istine!

Nemojte da Vas uplaši veliki sadržaj kursa, jer se program prolazi veoma brzo i jednostavno i uči se veoma lako.