Hotel Villa Breg

Konferencijski centar

Hotel Villa Breg kategorisan je sa 4* i nalazi se u Vršcu na visini od 170m nadmorske visine. Hotel predstavlja idealno mesto za organizovanje događaja s obzirom na blizinu i dobru putnu povezanost Vršca sa Beogradom i Novim Sadom. Hotel Villa Breg se nalazi i u neposrednoj blizini poslovnog centra Millennium. Hotel obuhvata prostor od 7.200m2, koji okružuje 4.000m2 predivno aranžiranih vrtova.

Hotel Villa Breg na raspolaganju ima 44 sobe i 4 apartmana (31 sobu sa francuskim ležajem, 13 soba sa odvojenim krevetima i 4 apartmana). Sobe se po potrebi mogu u zavisnosti od broja gostiju kombinovati i kao trokrevetne i kao četvorokrevetne.

Konferencijski kapaciteti Hotela Villa Breg organizatorima događaja pružaju izvanredne mogućnosti za održavanje raznih vrsta poslovnih dešavanja. Velika kongresna sala kapaciteta 140 mesta predstavlja idealno mesto za održavanje simpozijuma, seminara, predavanja, itd. Takođe, sala je u potpunosti opremljena vrhunskom, prezentacionom video-tehnikom, kao i opremom za simultano prevođenje.

Hotel Villa Breg takođe raspolaže i sa višenamenskom banket salom kapaciteta do 80 mesta. Ova banket sala se po potrebi može pretvoriti u svečanu salu za 40 osoba, tako da predstavlja idealnu opciju za organizovanje svečanih proslava, koktela, itd. Takođe, organizatorima događaja su na raspolaganju i dve dodatne sale za sastanke, kapaciteta 6, odnosno 20 mesta.