Kontinualno unapređivanje procesa po Gemba Kaizenu

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Trening kontinualno unapređivanje procesa je značajan jer osposobljava polaznike da:
- unaprede efikasnost proizvodnih i uslužnih procesa u kratkom roku i uz niske troškove, boljim korišćenjem raspoloživih resursa.

Trening je metodološki zasnovan na Gemba Kaizen pristupu. Reč kaizen potiče od dve japanske reči, “kai“ što znači promena i reči “zen“ što znači uvideti ili steći mudrost. Smisao kaizen-a je: promena na bolje ili kontinuirano unapređivanje. Cilj kaizen-a je da eliminiše štetne aktivnosti u toku vrednosti. Osnova kaizena je:
- neprekidan zajednički rad svih zaposlenih u kompaniji, kako bi se kroz timski rad na kaizen projektima,
- rad u kratkom roku od nekoliko dana i uz niske troškove,
- bolje iskorišćenje raspoloživih sredstva,
- promena načina na koji ljudi obavljaju svoje poslove.

Gemba kaizen je deo kaizen pristupa koji se bavi racionalizacijom metoda rada i obuhvata tri pravca dejstva kako bi se racionalizovala proizvodnja:
- eliminacija rasipanja,
- održavanje dobre uređenosti na radnim mestima i
- standardizacija operacija.

Trening obuhvata predavanja, interaktivnu diskusiju, analizu slučajeva iz prakse i rešavanje konkretnih problema.

Ciljna grupa:
Direktori preduzeća, menadžeri svih nivoa, zaposleni na unapređivanju procesa i svi oni koji su zainteresovani za ovu oblast.

Cilj treninga:
Cilj treninga je unapređivanje znanja o kontinualnom unapređivanju procesa. Unapređivanje se vrši kroz prezentaciju znanja i modela, zajednički i individualni rad u okviru radionica i diskusiju sa drugim stručnjacima iz oblasti. Tokom treninga polaznici će savladati metodologiju i konkretne metode i tehnike čijom primenom će biti u stanju da snime, analiziraju i unaprede proizvodne i uslužne procese.

Teme:
- Gemba kaizen pravci racionalizacije procesa
- Standardizacija operacija u proizvodnim poslovnim sistemima
- 5S postupak održavanja uređenosti radnog prostora
- Identifikacija i eliminacija rasipanja u proizvodnji
- Kaizen postupak unapređivanja procesa
- Radionice:
- Simulacija održavanja uređenosti radnih mesta primenom 5S postupka
- Simulacija organizacije jednokomadnog proizvodnog toka

Po završetku polaznik je osposobljen da:
- unapredi efikasnost proizvodnih i uslužnih procesa u kratkom roku i uz niske troškove,
- poboljša korišćenje raspoloživih resursa.

Predavači:
Barbara Simeunović, radila je na izvođenju velikog broja obuka i projekata u preduzećima iz oblasti kontinualnog poboljšavanja proizvodnje (primenom Kaizen pristupa), optimizacije i upravljanja poslovnim procesima, sistematizacije poslova i utvrđivanja vrednosti rada i unapređivanja sistema zarada, kao i uvođenja ISO standrada. Zaposlena je kao asistent na fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dragana Stojanović, učestvovala je u izvođenju obuka i rešavanju problema u preduzećima iz oblasti kontinualnog poboljšavanja proizvodnje (primenom Kaizen pristupa), optimizacije i upravljanja poslovnim procesima, sistematizacije poslova i utvrđivanja vrednosti rada, unapređivanja sistema zarada, unapređenja sistema kvaliteta. Radi kao asistent na fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ivan Tomašević, učestvovao je u izvođenju obuka i projekata u preduzećima iz oblasti kontinualnog poboljšavanja proizvodnje (primenom Kaizen pristupa), optimizacije i upravljanja poslovnim procesima, sistematizacije poslova i utvrđivanja vrednosti rada i unapređivanja sistema zarada. Trenutno je zaposlen kao asistent na fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Cene karata

Cena treninga: 22.440,00 RSD0

Izvor: mngcentar.com