Konferencije: Možete li nam reći nešto o treningu „Situaciono Rukovođenje Timovima“?

Milica Paskulov: Ova obuka je još jedna u nizu uspešnih modela koje je pokrenula kuća Ken Blanchard. Sigurno ste čuli za njihov najpoznatiji program „Situaciono Rukovođenje“, jedan od najefektivnijih programa rukovođenja. Naredni korak za svakog lidera koji ova znanja treba da primeni na više ljudi kojima rukovodi bi, logično, bio rukovođenje timovima.

Većina rukovodilaca ima određeni doživljaj o sebi kao lideru – da li sebe nazivaju demokratama, autokratama, pravednim, teškim ali poštenim… imali smo prilike da čujemo razne definicije. Ono što vam mi nudimo ovim treningom jeste da zaboravite na tu jednu definiciju koju imate u glavi. Ne postoji čarobni štapić koji će nam dati ponašanje koje je uvek, u svakoj situaciji i prema svakoj osobi poželjno. Odatle i taj naziv, rukovođenje u situaciji.

Program je osmišljen tako da pruža tim liderima alate i rukovodeće veštine koji su im potrebni kako bi osnažili članove svog tima, povećali produktivnost i uspeh tima kao jedinke. Možda je ova izjava – tim kao jedinka – i jedna od osnovnih polaznih tačaka ovog modela. Čak i kada imamo više uspešnih pojedinaca kojima rukovodimo, ne možemo uvek da stojimo iza izjave da su ti pojedinci uspešan tim.

Konferencije: Zbog čega se to dešava? Šta razlikuje uspešan i neuspešan tim?

Milica Paskulov: Za početak bih napravila razliku između grupe i tima. Kada pričamo o rukovođenju grupom, onda imamo više ili manje pojedinaca za koje smo mi odgovorni, ali koji nemaju zajednički cilj, već rade svako na ostvarenju sopstvenog cilja. U savremenom poslovanju ovo je scenario koji teško mogu da zamislim. Čak iako svaki pojedinac ima svoje ciljeve, svi radimo pod istim „krovom“, i imamo jedan, nadređeni cilj. Ta situacija zapravo od nas pravi tim, koji teži ka ostvarenju tog jedinstvenog cilja ulaganjem svog individualnog maksimalnog doprinosa, u sinergiji sa ostalim članovima tima.

Zvuči lako kada se izgovori, ali u praksi postoji puno izazova da bismo ovo ostvarili. Timovi su sistemi koji su bazirani ne samo na kompetencama nego na poverenju, i ako želimo da njima uspešno rukovodimo, moramo da obraćamo pažnju na to poverenje jednako kao i na imperative biznisa kojim se bavimo. Visoko učinkoviti timovi se ne stvaraju prirodno – oni se kreiraju korišćenjem određenih procesa kroz koje prolazimo na treningu.

Konferencije: Sa kojim se još izazovima u praksi susrećete?

Milica Paskulov: Navešću vam podatak Blanchardovih istraživanja* o timskim sastancima: 54% ljudi je izjavilo da provode više od 43% svog dana na timskim sastancima. Možete i sami primetiti koliki je procenat tog vremena. Sa druge strane, u tom istom istraživanju, 42% ljudi je reklo da su retko ili nikada prošli bilo kakvu obuku o rukovođenju timovima.

Liderstvo kao veština se veoma često mistifikuje, i stavlja u isti koš sa ostalim osobinama za koje ljudi smatraju da ih prosto imamo ili nemamo, kao recimo harizmom. Dobra vest je da se liderstvo uči, jednako kao i bilo koja druga veština potrebna za uspešno obavljanje posla, pa tako i liderstvo timovima.

*The Critical Role of Teams, The Ken Blanchard Companies

Konferencije: Šta tačno učesnici treninga mogu da očekuju da će naučiti?

Milica Paskulov: Učesnici treninga dobijaju alate i uče procese koji će im pomoći da brže i uspešnije usklade članove tima da bi unapredili saradnju i rešavanje problema.

To radimo tako što sa učesnicima prolazimo kroz korake koji su neophodni za upravljanje timovima: PERFORM model koji pomaže učesnicima da steknu utisak o tome kako funkcišu visoko efikasni timovi i procene tim kojim oni rukovode u odnosu na model. Zatim, timsku mapu, koja sadrži sve elemente koji su potrebni timu da budu sigurni da su usaglašeni. Ovde pričamo o temama kao što su: Da li tim poznaje vrednosti kompanije i tima? Da li tim zna koja mu je svrha? Kako definišemo svrhu tima? Kako komuniciramo? Kako rešavamo konflikte?

Takođe, prolazimo kroz razvojne faze kroz koje tim prolazi, liderske stilovi koje treba da primenimo u svakoj od tih faza, i alate koji su nam potrebni da bismo bili efikasniji u facilitaciji timova.

Konferencije: Kada je trening i kome učesnici mogu da se obrate za više informacija?

Milica Paskulov: Prvi otvoreni trening na ovu temu biće organizovan 17. i 18.08. u našim prostorijama u Zemunu. Sve informacije o prijavi možete pronaći na našoj stranici http://hart.rs/otvoreni.html