KONFERENCIJE.RS, kao internet javno glasilo, svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju novosti o budućim konferencijama, seminarima, treninzima i radionicama, stručnim skupovima i sajmovima. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Korišćenjem bilo kog dela, kao i podsajtova sajta KONFERENCIJE.RS i njenog osnivača smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

KONFERENCIJE.RS ima autorska prava na sve sadržaje sajta (vizualne materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava KONFERENCIJE.RS i podložno je tužbi.

KONFERENCIJE.RS zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo KONFERENCIJE.RS, bez obaveze prethodne najave.

Tehnička podrška KONFERENCIJE.RS zadržava pravo izbora seminara, konferencija, treninga i radionica, stručnih skupova i sajmova koji će biti objavljeni, kao i pravo izmene istih. Tehnička podrška KONFERENCIJE.RS nema obavezu obrazlaganja odluka vezanih za izmene i objavljivanje seminara, konferencija, treninga i radionica, stručnih skupova i sajmova.

Zaštita privatnosti i tajnost podataka

KONFERENCIJE.RS može prikupljati izvesne informacije nađene javno na internetu ili obezbeđene od strane korisnika KONFERENCIJE.RS (u daljem tekstu: informacije). Informacije uključuju sve informacije vezane za buduće seminare, KONFERENCIJE.RS, treninge i radionice, stručne skupove i sajmove.

Linkovi na druge stranice i oglašivači

KONFERENCIJE.RS sadrži i podatke i informacije kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. KONFERENCIJE.RS nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim Internet stranicama, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

KONFERENCIJE.RS nije odgovorna za sadržaj stranica oglašivača na internet izdanju KONFERENCIJE.RS, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na stranicama KONFERENCIJE.RS i izvan njih iskljucivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika, te KONFERENCIJE.RS nije odgovorna za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

Lična, autorska i druga prava

Sadržaj KONFERENCIJE.RS je zaštićen autorskim pravima korisnika koji oglašava događaj. Sadržaj objavljen od strane KONFERENCIJE.RS ne sme da se reprodukuje, distribuira, ili na bilo koji način koristi u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka organizatora događaja, ili da se upotrebi na bilo koji način koji može da prouzrokuje štetu sajtu KONFERENCIJE.RS, ili bilo kom trećem licu, osim pod uslovima propisanim Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

Ukoliko bilo ko smatra da je sadržaj objavljen na stranicama KONFERENCIJE.RS podesan da povredi lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, može od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede.

Obaveštenje o eventualnoj povredi, odnosno podneti odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, te lokaciju (tj. URL adresa), ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

Tehnička podrška KONFERENCIJE.RS nije dužna da objavi odgovor ili ispravku, ako ona ne ispunjava zakonom predviđene uslove.