Zajedno - Škola za brak

lokacija: Beograd

Program edukacije Zajedno, nastao je kao rezultat profesionalnog rada na problemima u oblasti partnerskih odnosa i porodice. Svesni krize koja vlada u oblasti partnerskih odnosa, partnerske zajednice, porodice, zauzeli smo stanovište da iako prisutan, ekonomski momenat nije najvažniji element koji dovodi do krize. Pre svega je u pitanju individualni ugao posmatranja, nepoverenje koje se stvorilo, nesigurnost, zbunjenost u ulogama koje biološki i sociološki pripadaju ženi i muškarcu, pojedinačni sistemi vrednosti. Zaobravilo se prijateljstvo, dogovaranje, partnerstvo. Zaljubljenost se proziva ljubavlju a do ljubavi ne umemo da stignemo. Važne stvari kao što je bužet u braku, pravni aspekti zajednice, kvalitet komunikacije, su oblasti o kojima nas niko ne uči a veoma često baš u svakodnevnim situacijama dolazi do problema koji eskaliraju u sukobe i nepoverenje.

Probleme koje smo uočili grupisali smo u teme. Koncipirali u oblasti nesporazuma, učenja i razvoja. To su oblasti sa kojima je dobro da bude upoznat svako ko želi da ostvari uspešan partnerski odnos a priprema se za zajednički život. Takođe i oni koji su već duže u zajednici. Umeće življenja u zajednici je veština i kao svaka druga veština. Ljubav se uči.

Program je okupio vrhunske stručnjake, najbolje kod nas na ove teme.
Spisak predavanja i trenutnih predavača:
- Kultura komunikacije u zajednici - prof dr Zorica Tomić
- Različitost i ravnopravnost muškarca i žene i partnerski odnosi. Zaljubljenost, ljubav i ljubomora. Različita očekivanja - prof dr Žarko Trebješanin
- Priprema i razvoj kroz partnerstvo i roditeljstvo - Jasna Lovrić, koučing psiholog
- Pravni aspekti zajednice. Deca, imovina, prava - Nikoleta Vučenović, advokat
- Socijalne vrline i umeće življenje u zajednici - prof dr Tatjana Milivojević
- Veština življenja u zajednici - bonton - Jasna Tulić, Code Diplomatique
- Nasilje u zajednici i vrste nasilja - prof dr Tatjana Milivojević
- Planiranje porodice i seksualnost - dr sci med Katarina Sedlecki
- Budžet u zajednici - prof dr Ljiljana Manić
- Etičke kategorije - đakon Radomir Marinković

Biografija MATI DOO
MATI DOO u okviru koje je pokrenut program Zajedno,  osnovana je 2018. godine. Međutim MATI u varijantama imena i načina organizovanja, postoji 15 godina i angažovana je u različitim oblastima ali uvek vezano za probleme partnerske zajednice i dece. Pored predavanja, individualnog i grupnog rada, Jasna Lovrić i MATI su se angažovali i u svim drugim oblastima gde su mogli biti od pomoći. MATI je prvobitno izrasla iz MMM Srbije (Mouvement Mondial des Meres Serbia) čiji je Jasna Lovrić osnivač i predsednik od 2002. godine a koja je bila deo šire svetske mreže ženskih udruženja koja rade na psihološkim, emotivnim i razvojnim problemima dece i porodice, partnerskih odnosa. Jedan od primera direktnog angažovanja je rad MMM Srbije: “Posleratne trauma dece uzrasta od 13 do 15 godina u Srbiji” koji je 2005. godine prezentiran u Smolenicama, Slovačka, pred 40 stručnjaka iz 19 zemalja sveta. Dalja angažovanja kroz pomoć i podršku ženama i porodicama: MATI žensko preduzetništvo i domaća radinost (2012. god.). Udruženje MATI žene sela – žene grada, (2015. god.). Niz učešća na konferencijama, projektima, prezentacijama, edukacijama o problemima partnerskih odnosa, partnerske zajednice, žena, dece i td. Neprekidan rad sa grupama i individualni.

Jasna Lovrić, konstruktivistički koučing psiholog

Oblast rada: individualni razvoj, razvoj partnerskih odnosa, razvoj porodice, emotivni razvoj dece

Rođena i školovala se do master studija u Beogradu. Majka tri ćerke. Radila na različitim poslovima i pozicijama i sa godinama razvoja i rada izgradila svoju profesionalnu orijentaciju u pravcu rada na problemima razvoja partnerskih odnosa i porodice, individualnog razvoja, kao i emotivnog razvoja dece. Svoj rad u šali naziva “životno mentorstvo” jer uspešno vodi ljude kroz strahove, otpore i dileme, otvara nove uglove posmatranja i potencijale, pomera prividno blokirane situacije.

Preko 15 godina se aktivno bavi problemima ličnog razvoja, razvoja partnerskih odnosa, roditeljstva i emotivnog razvoja dece. Dugogodišnje iskustvo u radu sa klijentima i takođe interakcija tokom predavanja i radionica, dali su joj stabilno iskustvo i rezultate kojima svedoči o svom radu. Od 2002 – 2012. godine predsednik Svetskog pokreta majki – Srbija (Mouvement Mondial des Meres Serbia) član World Movement of Mothers sa sedištem u Parizu (Make Mothers Matter, Brisel i Njujork).

Učesnik konferencija na temu žena i porodice širom sveta. Najveći uspeh MMM Srbija-e je inicijativa i ideja 2005. godine za radionicu u Slovačkoj, sa temom ratnih i posleratnih trauma kod dece, adolescenata i žena. Uz  40 učesnika iz 19 zemalja sveta, učestvovala je radom “Posleratne traume dece u Srbiji uzrasta 13 – 15 godina”. Rezultat radionice je knjiga, zbornik studija i radova koja se koristi u stručnim i naučnim programima.

Od 2012. godine radi na razvoju i promociji ženskog preduzetništva u Srbiji. Predsednik je i osnivač Udruženja Žene sela i grada – Mati, sa sedištem u Beogradu.

Koordinator je i organizator više od 10 konferencija, seminara i kampanja na različite teme, kod nas i svetu. Radila na različitim projektima. Autor nagrađenih projekata. Piše za više časopisa u Srbiji. Kolumnista je u časopisu RYL. Predavač na teme: „Emotivni razvoj deteta u prvoj godini” „Razvoj u
partnerskom odnosu i zajednici”, “Razvoj roditeljstva“ i td.

Dodatne edukacije i angažovanja: Coaching Psyhologist, Project Management and Planning, Programming Project Preparation Facility, Personal analysis of employees, Organizational Culture Inventory, Human Resources Management, IPA Programming and Preparation Facility, Psycho- rehabilitation For Victims Of Torture, Women and Children in an Insecure World, Children at risk, The role of Women and Mother in Builiding Peace and Security, The Family as source of strength i td.

Organizcije: Udruženje konstruktivista Srbije, Constructive and Inteligent Solutions Beograd, Human Synergistic International Serbia,  Center For Psychological Services Armenia, Liga voor het Kind Belgium, Worldwide Organization for Women WOW, MMM France i td.

Kontaktirajte nas

telefon: +381 65 88 33 555

Websajt:

email: infor@skolazabrak.rs