YUPMA

location: Beograd

Udruženje za upravljanje projektima Srbije - YUPMA je profesionalno, nezavisno i nestranačko udruženje građana. Udruženje organizuje, promoviše i pomaže profesionalne aktivnosti svojih članova sa ciljem unapređenja njihovog rada i stručnog znanja u oblasti projektnog menadžmenta. Istovremeno aktivnosti Udruženja doprinose nacionalnoj i međunarodnoj promociji i daljem razvoju upravljanja projektima.

Programski ciljevi Udruženja su zadovoljenje zajedničkih i pojedinačnih potreba i interesovanja članova u oblasti upravljanja projektima. Oni se ostvaruju kroz sledeće aktivnosti:
- Okupljanje članova i drugih zainteresovanih radi međusobnog upoznavanja, stručnog informisanja i tehničkog obrazovanja;
- Organizovanje stručnih i naučnih skupova, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama;
- Izdavanje ili učestvovanje u izdavanju stručnih, naučnih i informativno-preglednih radova i publikacija;
- Pomaganje članovima Udruženja u stručnom i naučnom usavršavanju i obrazovanju, organizovanje i sprovođenje pogodne forme permanentnog obrazovanja;
- Pokretanje i podržavanje stručne inicijative, davanje stručne ocene, izrada i realizacija studija i projekata iz oblasti svoje delatnosti;
- Podsticanje i učestvovanje u različitim oblicima međunarodne saradnje u oblasti upravljanja projektima;
- Praćenje razvoja oblasti u zemlji i svetu, informisanje javnosti i ukazivanje na tokove i promene u ovoj oblasti, preporučivanje metodologija i standarda u ovim oblastima;
- Popularisanje značaja oblasti upravljanja projektima i marketinško predstavljanje u ovoj oblasti.

Pored aktivnosti koje su vezane za ispunjenje programskih ciljeva i zadataka YUPMA posebnu pažnju posvećuje:
- Obrazovanju;
- Organizovanju kurseva, seminara, simpozijuma;
- Istraživačko-razvojnim uslugama u privrednim delatnostima;
- Istraživačko-razvojnim uslugama u društvenim delatnostima;
- Inženjeringu;
- Priređivanju sajmova i izložbi;
- Izdavačkoj delatnosti;
- Inostranoj saradnji.