WTS porezi i finansije

location: Beograd

WTS porezi i finansije d.o.o. je kompanija za finansijsko savetovanje osnovana u januaru 2009. godine, pod nazivom ADM Solutions d.o.o.  Mi smo članica WTS Global, nemačke mreže nezavisnih konsultantskih firmi iz preko 100 zemalja sveta.  Naš portfolio  usluga se odnosi na poresko savetovanje, finansijsko savetovanje, računovodstvene usluge, poslovno i pravno savetovanje i edukaciju iz oblasti poreza i finansija.

Proaktivnim pristupom nudimo usluge koje kreiraju vrednost za naše klijente. Obezbeđujemo efikasno finansijsko upravljanje kroz poreska rešenja, optimizaciju troškova, umanjenja rizika i poboljšanje ključnih parametara poslovanja. Kao član WTS- a, u saradnji sa partnerskim firmama širom sveta, u mogućnosti smo da steknemo i prenesmo globalna znanja na naše tržište. S druge strane, ostajemo fokusirani na stvarne lokalne potrebe naših klijenata. Na taj način stvaramo novu dodatu vrednost za postojeće i buduće klijente.