WINGS Consulting

location: Beograd

WINGS consulting je centar za poslovnu edukaciju, treninge i koučing.

Cilj naših treninga je izgradnja preduslova za samouveren, efikasan i ispunjen poslovni život u kojem osoba poznaje, poštuje i uvažava sebe, kolege, kompaniju i klijente a u svom poslovnom domenu deluje kao lider koji svoj tim motiviše, inspiriše i vodi ka ostvarenju zajedničkih poslovnih ambicija.

WINGSconsulting radionice i edukacije su izgrađene na tri stuba:

1. Izgradnja psihološke osnove uspešnog korišćenja znanja i veština - Učinak, motivacija, posvećenost, komunikacioni stil, kvalitet rada i zadovoljstvo poslom presudno zavise od psiholoških faktora. Ne od znanja i veština jer stepen njihovog iskorišćenja zavisi upravo od psiholoških faktora. U srcu WINGS Consulting radionica se nalazi lični i grupni rad polaznika sa iskusnim psiholozima, psihoterapeutima, transakcionim analitičarima i menadžerima na razumevanju i izgradnji psiholoških osnova efikasnog poslovanja.

2. Dubinsko razumevanje savremenih poslovnih koncepata - WINGS Consulting radionice ulaze u suštinu savremene menadžment teorije i nude iskustvene primere i uputstva o tome: kako razumeti i savladati koncepte, kako ih primeniti u kojim oblastima poslovanja, koje zamke čekaju učesnike prilikom primene i kako ih prevazići. Dugogodišnje iskustvo uspešnih medjunarodnih menadžera je na raspolaganju polaznicima kroz poslovne konsultacije i podršku.

3. Iskustveni, lični rad na konkretnim izazovima polaznika sa timom eksperata na polju psihologije, menadžmenta i savetovanja - sva znanja i veštine koji se obrađuju na radionicama se uvežbavaju na primeru rešavanja realnih, konkretnih problema i poslovno - emocionalno - komunikacionih izazova polaznika.