Web Summit

location: Lisabon

Za šest kratkih godina, Web Summit je "porastao" sa 400 na preko 50.000 učesnika iz više od 150 zemalja.

Konferencija o tehnologiji nikada nije postala toliko velika i tako brzo.

Web Summit postao je "najveće i najvažnije tržište u Evropi".

Web Summit predstavlja neprekidno globalno mesto za sastanke kompanija sa najnovijim tehnologijama na svetu i za one koji su zainteresovani za to kako mogu da preokrenu svoje poslovanje i svoje živote.