UTLOSS

location: Beograd

Udruženje tumača za lica oštećenog sluha je prvobitno bilo osnovano 1995. godine kao sekcija u okviru Saveza gluvih i nagluvih Jugoslavije.

Udruženje tumača za lica oštećenog sluha Srbije 07.12.2000. odvaja se od Saveza gluvih i nagluvih Jugoslavije i postaje samostalna NVO.

UTLOSS svoje aktivnosti sprovodi u okviru ovih programa:
- usluge overenih stalnih sudskih tumača za lica oštećenog sluha
- osposobljavanje kandidata sa znanjem znakovnog jezika za evenutalne sudske tumače
- obuka znakovnog jezika za sve zainteresovane
- besplatna obuka za rad na računarima za lica oštećenog sluha
- vesti za lica oštećenog sluha
- prevođenje na javnim skupovima
- usluge prevođenja u svim javnim institucijama
- obuka znakovnog jezika na FASPER-u i Filološkom fakultetu
- uslužne kancelarije za lica oštećenog sluha na opštini Zvezdara, Savski venac, Inđija i Stara Pazova