Ujedinjena Srbija

location: Beograd

„Ujedinjena Srbija“ je nevladina omladinska organizacija koja je 2008. godine potekla na Fakultetu bezbednosti, Univerziteta u Beogradu, neposredno po nelegalnom jednostranom proglašenju „Kosova“, sa ciljem pomoći ljudima koji su ostali da žive na prostoru Južne srpske pokrajine. Od samog osnivanja bavi se humanitarnim radom, edukacijom, volontiranjem, i uopšte razvojem omladinske politike na način koji je među omladinom prepoznatljiv, jedinstven i karakterističan po tome što sve aktivnosti koordiniraju i vode mladi ljudi.

U dosadašnjem radu pokazali smo da znamo i možemo da na uspešan način odgovorimo izazovima sa kojima se susreću mladi. Umemo da organizujemo seminare, putovanja i manifestacije masovnog tipa. Znamo kako na pozitivan način raditi sa omladinom, i to usmeravajući je u pravcu koji se nikako ne kosi sa zvaničnom politikom Srbije.Podržavamo mlade koji su spremni da se samoinicijativno organizuju na polju inovacija, kulture, ekologije i sporta, sa akcentom na razvoj kolektivnog duha u svim aspektima društvenog života.