Udruženje urbanista Srbije

location: Beograd

Više od pola veka Udruženje urbanista, kao jedinstvena strukovna i stručna organizacija, učestvuje u burnim procesima urbanizacije naše zemlje. Urbanisti su se stalno susretali sa prošlošću i sadašnjošću, a mislili na budućnost.

Danas Udruženje urbanista Srbije okuplja značajan broj individualnih članova (arhitekti, građevinski inženjeri, prostorni planeri, ekonomisti, pravnici, ekolozi, geodeti, saobraćajni inženjeri, mašinski inženjeri, geografi, elektroinženjeri, šumarski inženjeri, informatičari i inženjeri hortikulture). Ujedno Udruženje urbanista čine i kolektivne članice (javna i privatna preduzeća za izradu urbanističkih planova, prostornih planova i studija, preduzeća za urbanizam, građevinsko zemljište i izgradnju, fakulteti, instituti i dr.).

Od mnogobrojnih aktivnosti Udruženja urbanista Srbije, značajno je napomenuti sledeće: unapređenje politike urbanističkog i prostornog razvoja, predlozi rešenja u resornim zakonima i podzakonskim aktima, simpozijumi, Salon urbanizma, Letnja škola urbanizma itd.

Na Generalnoj skupštini Evropskog saveta urbanista (ECTP) koja je održana 2009. godine u Briselu, Udruženje urbanista Srbije je primljeno u punopravno članstvo.

Letnja škola urbanizma je postala prepoznatljiva aktivnost Udruženja urbanista Srbije i van granica naše države. Nekada se Letnja škola urbanizma održavala u Dubrovniku, zatim u Republici Srpskoj, a zadnjih šest godina u Srbiji. Teme Letnje škole su svake godine različite i aktuelne, štampa se Zbornik radova, a broj učesnika je multidisciplinaran i sve masovniji.

U organizaciji Udruženja urbanista Srbije već devetnaest godina, svakog 8. novembra, na svetski dan urbanizma, održava se Međunarodni salon urbanizma. Ukupan broj izloženih radova u svim prethodnim godinama iznosio je blizu 2.000. Salon urbanizma je dostigao visok renome i postao je institucija koja ima međunarodni karakter i masovnost radova i učesnika.

U narednom periodu, osnovni cilj Udruženja urbanista Srbije je razvoj urbanističke i prostorne delatnosti, profesionalizam, formiranje Akademije urbanista kao i u kontinuitetu unapređenje sopstvenog statusa i dostignutog renomea.

Telefon: +381 11 334 74 18

Internet stranica:

E-mail: urbanist@eunet.rs