Udruženje poslovnih žena Srbije

location: Beograd

Udruženje poslovnih žena Srbije je snažan, prepoznatljiv i kompetentan partner u dijalogu državnog i privatnog sektora, koji doprinosi socijalnom i ekonomskom razvoju, sa posebnim naglaskom na žensko preduzetništvo, kao faktorom ekonomskog rasta.

Udruženje poslovnih žena Srbije je najveća nacionalna organizacija žena preduzetnica. UPŽ ima vodeću ulogu u organizovanju poslovnih žena i pružanju vrhunske podrške, kao i promociji preduzetnica Srbije. Udruženje se bavi aktivnim zagovaranjem u cilju poboljšanja poslovne klime i podsticanja umrežavanja na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou.

Naši ciljevi:
- Povećanje broja žena koje započinju sopstveni biznis.
- Povećanje vidljivosti žena koje su vlasnice preduzeća.
- Ohrabrivanje vlasnica preduzeća da šire biznis.
- Stvaranje i podsticanje foruma na kome preduzetnice mogu da razmenjuju ideje i stiču nove poslovne kontakte.
- Uticaj na kreiranje politike razvoja malih i srednjih preduzeća.
- Jačanje veza između žena preduzetnica na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, kroz razmenu iskustava i ideja.
- Promocija društvene odgovornosti i visokih standarda etike u poslovanju.