Udruženje eSigurnost

location: Beograd

eSigurnost je neprofitno Udruženje formirano kao samostalno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva i aktivnosti u oblasti informacione bezbednosti na teritoriji Republike Srbije.

Cilj Udruženja predstavlja modernizaciju informacionih i tehnoloških kapaciteta na teritoriji Republike Srbije, kao i unapređenje informacione bezbednosti u domenu jačanja, promovisanja i obrazovanja sigurnog civilnog društva, kao i pružanje ekspertske pomoći u sprečavanju svih oblika visoko-tehnološkog kriminala usmerenog na kritičnu, odbrambenu, nacionalnu, komunikacionu i informacionu infrastrukturu u našoj zemlji.

Aktivnosti Udruženja su zasnovane na sledećim oblastima:
1.Razvoj i primena savremenih informacionih znanja, putem različitih programa profesionalnog usavršavanja u oblasti informacione bezbednosti;
2.Pokretanje, podržavanje i realizacija akcionih i drugih naučnih istraživanja iz oblasti informacione bezbednosti, u kojima se doprinosi razvoju sigurnog građanskog društva Republike Srbije;
3.Realizacija razvojnih i naučno-istraživačkih projekata u oblasti informacione bezbednosti;
4.Analiza, prikupljanje i obrada stručne i naučne literature iz oblasti informacione bezbednosti;
5.Unapređenje informatičkog obrazovanja građana Republike Srbije na svim nivoima u oblasti informacione bezbednosti.

Većina naših članova su lica sa akademskim znanjem i velikim iskustvom u oblasti informacione bezbednosti, koji su u svojim osnovnim delatnostima prepoznati kao eksperti i odlični profesionalci. Udruženje putem njihove ekspertize poseduje vrhunsku bazu potrebnog znanja, potrebne stručne nadležnosti i neophodne reference za dalje unapređenje informacione bezbednosti.

Udruženju mogu da se priključe svi pojedinci koji se aktivno bave i oni koji se interesuju za ovu oblast, kao i oni koji ovu oblast vide kao bitnu stavku i oslonac našeg društva i pritom žele da učestvuju u razvoju naših zajedničkih planova i ideja na poboljšanju i unapređenju ove oblasti.