UdEkoM Balkan

location: Beograd

Udruženje ekonomista i menadžera Balkana je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 2014. godine na neodređeno vreme radi razvoja naučne misli na području regiona, razvoja menadžment i ekonomske struke, kao i edukacije članova i šire javnosti.

Ciljevi Udruženja su:
1. razvoj nauke i edukacija radi podsticanja privrednog razvoja Balkana, povećanja društvenog proizvoda i podizanja standarda građana;
2. očuvanje i razvoj opšteg fonda znanja i ukupnih naučnoistraživačkih i stručnih kadrova u društvenim naukama, a posebno u ekonomiji i menadžmentu;
3. uspostavljanje međunarodne naučne i profesionalne saradnje radi brže integracije država (regiona) u svetske naučne i privredne tokove;
4. usmeravanje društva ka inovacijama, kreiranju stvaralačkog obrazovanja, ali i očuvanju regionalnog identiteta;
5. zalaganje za unapređenje naučnoistraživačkog rada, promociju i popularizaciju nauke i očuvanje postojeće naučne baštine.