SuperAdmins

location: Beograd

SuperAdmins je kompanija specijalizovana za pružanje kvalitetnih IT infrastrukturnih usluga za MSP, Hosting i Cloud provajdere. Sa sedištem u Beogradu, Srbiji i kancelarijom u Ljubljani, mi smo tim od preko 40 IT stručnjaka koji vam mogu pomoći u vezi sa bilo čim u vezi sa IT infrastrukturom. Kao dokaz našeg visokokvalitetnog pružanja usluga, SuperAdmins je ISO 9001 i ISO 27001 sertifikovan i naša metodologija i procesi su usklađeni sa ITIL v3.

Glavni deo našeg rada je:
- SysAdmin podrška: Proaktivna podrška za celokupnu IT infrastrukturu dostupnu 24 sata i "White label" IT podrška za krajnjeg korisnika prve linije
- IT Projekti / DevOps : Dizajn, integracija i isporuka IT infrastrukturnih rešenja
- 24/7 NOC: Praćenje ključne opreme/usluga i obavljanje redovnih zadataka održavanja

SuperAdmins u osnovi podržava sve tehnologije vezane za IT infrastrukturu:
- Serveri: Linux (sve distribucije), Windows Server (sve verzije), Mac OS X Server (sve verzije), Free/NET/OpenBSD (sve verzije) operativni sistemi sa srodnim uslugama (Web, App, Mail, Collaboration, Database, Active Directory ...)
- Umrežavanje: Aktivni mrežni uređaji - L2 / L3 prekidači, ruteri, zaštitni zidovi, balanseri opterećenja (Cisco, HPN, Juniper, Citrik NetScaler, Barracuda)
- Virtuelizacija: virtuelizacija servera, VDI i virtuelizacija aplikacija (VMvare ESKSi, Ksen, Hiper-V, KVM, OpenVZ, VirtualBok, Paralele)
- Enterprajz hardver: serveri i skladišta (HP, Dell, Fujitsu, NetApp, IBM, EMC, Tegile)
- Potrošačke tehnologije: operativni sistemi klijenta (Windows, MacOS X, iOS, Android), aplikacije za klijente, potrošački hardver, Office 365
- Obračun i hostovanje / orkestracija: cPanel, VSP, Sentora, OnApp, SolusVM, VHMCS, Blesta, HostBill, UberSmith, Plesk
- DevOps: Nemoguće, Kuhar, Puppet, SaltStack, Docker, LKSC, Travis, Jenkins, Vagrant, GitHub, Bitbucket, Logstash, Grailog, OpenStack
- Public Cloud: AVS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Digital Ocean