Stomatološka komora Srbije

lokacija: Beograd

Stomatološka komora Srbije (SKS) je strukovno, nezavisno udruženje stomatologa i njihov legitimni zastupnik u Republici Srbiji. Svi doktori stomatologije koji stomatološku delatnost obavljaju na teritoriji Republike Srbije, imaju obavezu, ali i čast da budu članovi Ctomatološke komore Srbije.

Decenijama unazad stomatolozi su težili ka udruživanju sa ciljem da unaprede sopstveno znanje i primene ga u praksi, ali i da obezbede sigurnost kroz različite oblike strukovnog udruživanja. Pojavom prvih školovanih zubnih lekara u Srbiji javlja se potreba za kontinuriranom edukacijom, ali i za formiranjem organizacije koja će zastupati i štititi profesionalne interese i brinuti o ugledu članova i profesije.

Kontaktirajte nas

telefon: +381 11 440 98 90

Websajt:

email: office@stomkoms.org.rs