Specijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu

location: Beograd

Mi smo jedna od najrazvijenijih medicinskih ustanova za pružanje hiperbarične oksigenacije u Evropi. Informišite se o nastanku, tehničkoj opremljenosti, lokaciji centara i našim aktivnostima u oblasti domaće i međunarodne saradnje, od osnivanja 1994. godine do sada.

Specijalna bolnica za hiperbaričnu medicinu je jedan od osnivača i naučno-nastavna baza međunarodne postdiplomske škole za baromedicinu i jedan od pokretača laboratorije za fundamentalna istraživanja iz oblasti baromedicine, u okviru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Saznajte šta je HBO terapija i kako joj se može pristupiti: počev od medicinske dokumentacije, konsultativnog pregleda, samog HBO tretmana koji se kod nas uvek odvija uz prisustvo pratioca, do liste prihvaćenih indikacija. Osiguranici RFZO koji imaju neku od indikacija prihvaćenih od strane RFZO, se kod nas leče uz odgovarajući uput.

Sportisti se u posebnim terminima uz HBO tretmane brže oporavljaju i pripremaju za veće napore. Profesionalni i rekreativni ronioci kod nas testiraju svoje sposobnosti.

Telefon: +381 11 36 70 158

Internet stranica:

E-mail: chm@chm.rs