Spacevent

location: Beograd

Spacevent je tim ljudi koji se bavi osmišljavanjem i realizacijom edukativnih programa u oblasti IT-a namenjenih različitim grupama korisnika i korisnica.

Spacevent se bavi organizacijom događaja-radionica, seminara, predavanja, panela, timbildinga, konferencija. Tu smo da zajedničkim snagama koncipiramo ideju, postavimo je na noge, realizujemo, promovišemo i što je najvažnije, učinimo je korisnom za zajednicu.

Pored ostalog, naše aktivnosti su usmerene na uključivanje žena u IT sektor, kao i na pružanje podrške njihovom razvoju. Spacevent je i deo međunarodne ACM-W mreže sa kojom delimo ciljeve i viziju.