Smart Target

location: Beograd

Smart target je konsalting agencija koja se bavi realizacijom marketing treninga, marketing konsaltingom i komercijalizacijom inovacija.

Misija Smart targeta je da promoviše marketing kao pokretača svih kompanijskih aktivnosti i lidera promena u svakoj kompaniji. Presudni značaja marketinga kao ključne poslovne funkcije je od vitalnog značaja za razvoj svake kompanije bez obzira na njenu delatnost ili dužnu postojanja. Danas se kompanije takmiče u marketingu i inovacijama, a ne u rabatima.

Sa više od 20 godina rada u multinacionalnim kompanijama na više tržišta i rukovođenju konsalting agencijom Smart target uveren sam da srpske firme mogu tražiti svoju razvojnu šansu samo u organizovanijem pristupu i razvoju marketing funkcije koja će im zasigurno pružiti značajniju konkurentsku prednost kako u Srbijii, a naročito na ino tržištima.

Rad sa velikim klijentima i projektima van granica Srbije nam je dodatno omogućio da sadržaj treninga dodatno dopunimo i unapredimo. Iskustva iz nekoliko kontunuiranih projekata možete pogledati na našem sajtu.

Angažovani smo na kreairanju marketing planova sarađujući sa stranim investicionim firmama sa kojima samo takođe razvili i unapredili projekte.

Uzmite učešće prisustva na jedinstvenom treningu na kome će biti predstavljenje najaktuelnije marketing teme i na koji način mogu da se usaglase sa ostalim poslovnim funkcijama u jednoj kompaniji.

Svaki trening predstavlja mogućnost da dodatano preispitate vaše poslovne i marketing stavove. Deljenje znanja i iskusta u otvorenoj razmeni sa ostalim učesnicima predstavlja ključ uspeha svakog našeg treninga i vašeg potpunog poslovnog zadovoljstva. Ukratko, ponesite rešenja za vaša pitanja i izazove.