Slovak Business Agency

location: Bratislava

Slovačka poslovna agencija (do 28/2/2014. Nacionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća) je ključna i najstarija je specijalizovana neprofitna organizacija za podršku malim i srednjim preduzećima (MSP). Slovačka privredna agencija osnovana je 1993. godine zajedničkom inicijativom EU i Vlade Slovačke Republike. To je jedinstvena platforma javnog i privatnog sektora.

Osnivački članovi uključuju:
- Ministarstvo ekonomije Slovačke Republike,
- Asocijacija preduzetnika u Slovačkoj,
- Slovačka zanatska asocijalcija

SBA želi biti prvi izbor slovačkih preduzeća za pokretanje i razvoj svog poslovanja.