SeVeN

location: Beograd

Serbian Venture Network (SeVeN) je udruženje posvećeno razvoju Startup i preduzetničkog ekosistema u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi.

SeVen je posvećen promociji investicionih modela zasnovanih na pravičnosti i podršci Startup-ovima, inovativnim preduzetnicima i brzo rastućim kompanijama u sticanju investicija i njihovom razvoju. Organizacija događaja na visokom nivou, umrežavanje između investitora i preduzetnika, mentorstvo, obrazovanje i obuka, napori za zagovaranje, pružanje poslovnog savjetovanja i konsultantske usluge kompanijama koje traže investicije su neke od aktivnosti našeg udruženja.

Imamo snažnu mrežu institucionalnih i profesionalnih partnerstava u regionu jugoistočne Evrope.

Naša Misija je da razvijemo kapacitete i poboljšamo položaje regionalnih biznisa i preduzetnika, u oblastima ekonomije zasnovane na znanju, sa ciljevima izgradnje konkurentnosti, poboljšanja pristupa finansiranju i izgradnje održivih i profitabilnih poslovnih modela.

Naša vizija je da uđemo u Jugoistočnu Evropu, kao integrisani poslovni region, omogućavanjem poslovnog okruženja i povoljnih uslova poslovanja, gde su talenti, inovacije, preduzetnički duh i poslovno partnerstvo motori rasta i razvoja.