Savez studenata FON-a

location: Beograd

Savez studenata Fakulteta organizacionih nauka (SSFON) je samostalno, neprofitno, nepolitičko udruženje koje čine studenti Fakulteta organizacionih nauka, koje prepoznaje, obezbeđuje i štiti studentske interese. Usmereno na realizaciju inicijativa članova, realizaciju projekata kako na nivou fakulteta tako i na nivou celokupnog Beogradskog univerziteta. Mi smo najaktivnijih i najbolje ocenjenih članica Saveza studenata Beograda i Saveza studenata Srbija.

Savez studenata Fakulteta organizacionih nauka se od svog osnivanja, 1991. godine, zalagao za prepoznavanje studenta kao razvojne komponente i pokretačke snage društva, afirmisanje ideje studentskog organizovanja i iskazivanja potencijala studenata. Aktivnosti su usmerene ka svim studentima koji u njegovim ciljevima ujedno vide i svoje i koji u tim aktivnostima vide značaj i vrednost koja ih pokreće.

U tom duhu, Savez studenata Fakulteta organizacionih nauka kroz svoje aktivnosti neprekidno teži ostvarivanju svojih dugoročnih ciljeva, među kojima su: obezbeđivanje kvalitetnije nastave, poboljšanje standarda studenata, sadržajniji i kvalitetniji društveni život studenata, podsticanje studenata na angažovanje po društveno značajnim pitanjima kao i mnogi drugi.

Članovi SSFON-a su studenti osnovnih i master studija, podeljeni u četiri osnovna tima:
- Tim za korporativne odnose – CR tim
- Tim za odnose s javnošću – PR tim
- Tim za ljudske resurse – HR tim
- Tim za informacione tehnologije – IT tim

Koordinatori funkcionalnih timova zajedno sa predsednikom čine Upravni odbor organizacije.