Savez ekonomista Srbije

location: Beograd

Savez ekonomista Srbije je nevladina organizacija koja okuplja profesionalne ekonomiste u cilju afirmacije struke i za dobrobit šire društvene zajednice. Koreni organizovanja ekonomista na ovim prostorima su duboki i dosežu do početka XX veka. Ukoliko pod početkom sistematizovanog izučavanja ekonomije smatramo pojavu knjige A. Smita "Bogatstvo naroda" iz 1776. godine, onda možemo zaključiti da je organizovanje eksperata iz ove oblasti na tlu Srbije došlo relativno rano. Prvo okupljanje ekonomista desilo se oko časopisa Ekonomist koji počinje da izlazi još 1912. godine. Ekonomisti imaju veliki značaj za razvoj društva, kao što nobelovac Pol Semjulson kaže: "Čak i kada država donosi loše zakone, privreda može biti uspešna ukoliko ima dobre ekonomiste".

U periodu posle Drugog svetskog rata entuzijazam sile pobednice se prelio na mnoge oblasti društvenog delovanja, uključujući i ekonomiju. Pozitivno iskustvo organizovanja ekonomista Beograda dovelo je do inicijative za osnivanje Društva ekonomista Srbije. Oktobra 1947. godine održana je Osnivačka skupština. Rukovodstvo organizacije činili su: Jovan Veselinov, predsednik, prof. Radivoj Uvalić, potpredsednik i prof. Miloš Macura, generalni sekretar.

Posle osnivanja, Društvo ekonomista Srbije beleži intenzivan razvoj. Na Skupštini u Užicu koja je održana 1963. godine, Društvo je transformisano u Savez ekonomista Srbije čiji su integralni delovi Savez ekonomista Vojvodine i Savez ekonomista Kosova kao i društva ekonomista po većim gradovima.

Posle osnivanja, započinje značajna publičistička delatnost. 1948. godine počinje da izlazi časopis "Ekonomist" čiji je prvi urednik bio prof. Radivoj Uvalić. Ovaj časopis 1955. postaje glasilo Saveza ekonomista Jugoslavije. Godine 1953. počinje da izlazi časopis "Ekonomika preduzeća" čiji je prvi urednik bio prof. Kosta Vasiljević, a 1966. godine časopis "Ekonomska misao" čiji je prvi urednik bio prof. Ivan Maksimović.

Od osnivanja do danas, na čelu Saveza ekonomista Srbije bili su najugledniji akademičari, privredni praktičari i najviši predstavnici državne administracije i regulatornih tela: Jovan Veselinov, prof. Slobodan Gligorijević, prof. Ivan Maksimović, prof. Miodrag Jovanović, dr Branko Čolanović, prof. Stojan Novaković, mr Božidar Pejić, prof. Pavle Vasić, prof. Boris Marović, prof. Dragan Đuričin, Aleksandar Vlahović. Njihova dostignuća su takve prirode da predstavljaju inspiraciju generacijama ekonomista koje dolaze (akademici, guverneri, profesori univerziteta, direktori banaka i direktori osiguravajućih kompanija).