Salon unutrašnje lepote i spoznaje, Jasmina Mrdalj

location: Subotica

Šta je Salon Unutrašnje lepote i spoznaje?

Čime se bavi?

Koja je svrha?

Salon Unutrašnje Lepote i Spoznaje je jedan edukativni centar u kojem se možete upoznati sa različitim tehnikama rada na sebi, prisustvovati predavanjima na različite teme koje se bave pitanjima iz života i ličnog razvoja, naučiti alate za samopomoć i kako ih primenjivati u svakodnevnom životu, doći do korisnih informacija i saznanja, možete učestvovati na različitim radionicama na kojima se radi na osvešćivanju uverenja i očekivanja koja često jesu uzrok problema u životu pojedinca, saznati koja su vaša ograničenja i slabe strane koje prvenstveno treba osvestiti i na kojima trebate raditi,i putem individualne konsultacije.

Ovde nema govora niti obećanja da će se sve rešiti preko noći, pristup Salona nije takav da obećava kule i gradove, već se bazira na aktivnom učešću i motivaciji i volji same osobe da nešto kod sebe promeni i konstantno radi na tome. Osnovna delatnost je holistički pristup čoveku, jer polazi od činjenice da je svaki čovek individua za sebe, sa različitim potrebama, stavovima i uverenjima, izazovima. Holistički pristup govori da se sa svakom osobom radi na jedan jedinstveni način, to znači da, ako na primer jednoj osobi odgovara i pomaže jedna tehnika drugoj osobi ta tehnika nema većeg efekta, što govori u prilog tome da je svako drugačiji.

U Salonu svi koji rade jesu pozitivni ali takođe razumeju da nije dovoljno samo biti pozitivan da bi problemi nestali sami od sebe. U doba kada je pozitivna psihologija sve popularnija, mi ipak radimo prvenstveno na otkrivanju ličnosti i njegove istine, bavimo se ličnim pitanjima i pomažemo da osoba dođe do nekih saznanja o sebi ali i o drugima, iako je to povezano. Kada učimo o sebi i prihvatamo sebe, u isto vreme dobijamo informacije o drugim ljudima.

Svako od nas ima sopstvenu autentičnu ličnost koju ponekad ne vidimo jer je obavijena mišljenjima, uverenjima, stavovima koja često nisu naša već su usvojena, prvenstveno od naših roditelja, zatim naših bliskih odnosa, nametnuta od strane društva i okoline u kojoj živimo. Kada funkcionišemo po tom principu, "boreći" se kroz život tuđim idealima tada bivamo nezadovoljni i frustrirani. Navešću samo jedan primer: Zašto ne bi odustali od fakulteta koji smo upisali a ne ispunjava nas i ne pronalazimo se tamo, samo zbog toga što naši roditelji to žele od nas? a postoji milion takvih i sličnih primera, kada kroz život koračamo u tuđim cipelama. One će nas pre ili kasnije nažuljati.

Otvoreno pozivam sve one koji traže sopstvenu istinu i koji imaju hrabrosti da se bave sobom i suoče se sa svim svojim stranama. Rad na sebi često nije prijatan ali su zato plodovi tog rada bezgranično moćni i veliki. Tada stičete moć da upravljate svojim životom i kreirate ga na VAŠ najbolji način.

Svako dobro od srca Vam želim.
Jasmina Mrdalj