Road Human Resources

location: Novi Sad

Počeli smo sa radom 2011. godine kao agencija koja se bavila poslovnim savetovanjem u oblasti ljudskih resursa. Najčešće smo radili sa malim i srednjim preduzećima, vlasnicima koji su svoje poslovanje počinjali od zanatskih i trgovinskih radnji, a vremenom prerasli u preduzeća sa 20 ili više od 50 zaposlenih.

2012. godine smo prepoznati i sertifikovani kao zvanični konsultanti u oblasti ljudskih resursa od strane Regionalne razvojne agencije i Ministarstva eknomije i regionalnog razvoja Republike Srbije. 2013. godine smo dobili prvu međunarodnu coaching licencu kada smo počeli da se profilišemo kao agencija namenjena organizacionom razvoju kroz trening i coaching. Danas posedujemo licence i sertifikate prestižnih evropskih i svetskih udruženja i instituta.

Sigurno znate da se bavimo organizacionom razvojem kompanija i pojedinaca kroz trening i coaching. Od početka rada do danas iza nas je više od 450 održanih treninga i preko 2700 zadovoljnih pojedinaca koji su prošli kroz naše treninge i coaching sesije. Svi treninzi su posebno skrojeni u odnosu na razvojne potrebe učesnika. Pri njihovom kreiranju uvažavamo izazove sa kojima se suočavaju kompanije sa kojima poslujemo i tako svoj rad maksimalno prilagođavamo zahtevima klijenta.

Koristimo savremene metode organizacionog i ličnog razvoja koje uključuju visok stepen angažovanja učesnika treninga, što omogućava najbolje rezultate. Ponosni smo na visok stepen profesionalnosti i istrajnosti u zajedničkom postizanju definisanih ciljeva sa klijenitma. Zbog svega navedenog, verujemo da je jedan od mogućih načina da zadovoljite potrebe za vašim organizacionim razvojem i rastom- saradnja sa nama.

Naši treninzi su:
- Posebno kreirani u skladu sa potrebama i nivoom znanja Vaših zaposlenih,
- Usklađeni sa Vašom oblasti poslovanja i njenim specifičnostima. Ovo postižemo profesionalnošću i posvećenošću svakom klijentu. Treningu prethodi: analiza potreba, upoznavanje sa kompanijom i učesnicima i nalaženje najboljeg rešenja kroz razgovore i upitnike.
- Rešavaju na najefikasniji način specifične situacije sa kojima se Vaši zaposleni susreću tokom rada.
- Inovativni i u skladu sa svetskim trendovima iz ove oblasti sa ciljem da podstaknu korporativne i lične promene kod učesnika, koje će dovesti do veće efikasnosti i boljih rezultata.
- Fokusirani na rad u manjim grupama koje omogućavaju posvećenost svakom učesniku, maksimalnu motivaciju, efikasnost i uspešnost.
- Bazirani na korišćenju najsavremenijih metoda učenja koje stalno usavršavamo (NLP, Coaching alati, terapijske tehnike, i mnoge druge...).
- Naši treninzi su iskustveno provereni uz visok stepen angažovanja učesnika.