RNIDS

location: Beograd

Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije", skraćeno RNIDS, je stručna, nestranačka, nevladina i nedobitna organizacija, osnovana od strane lokalne internet zajednice u Srbiji, sa ciljem da upravlja nacionalnim internet domenima Srbije.

Organizovan kao nezavisna, stručna, otvorena, nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija, RNIDS efikasno i transparentno upravlja Centralnim registrom nacionalnih internet domena .RS i .СРБ, u interesu svih korisnika Interneta u Srbiji.

Regionalni centar i lider među nacionalnim internet registrima; etabliran kao poznat, prepoznatljiv, aktivan i priznat kao nezavisna i otvorena stručna organizacija od poverenja i vanrednih rezultata, od strane svih zainteresovanih strana kako u Srbiji tako i u svetu, uz implementaciju, kreiranje i razvoj najnovijih tehničkih rešenja i najboljih pravila na Internetu.

Konferencija suosnivača RNIDS-a je organ RNIDS-a koji čine ovlašćeni predstavnici svih suosnivača. Suosnivači učestvuju u radu RNIDS-a, vrše kontrolu, nadzor i ostvaruju druga svoja prava u skladu sa Statutom RNIDS-a kroz Konferenciju suosnivača.

Zasedanje Konferencije suosnivača zakazuje i vodi predsednik Konferencije suosnivača. Zasedanja Konferencije suosnivača mogu biti redovna, vanredna ili izborna. Konferencija suosnivača donosi Poslovnik o radu Konferencije suosnivača kojim se bliže uređuje njen rad.