Regionalna privredna komora Zrenjanin

location: Zrenjanin

Dug je istorijat komorskih aktivnosti u Banatu, jer je početkom 1920. godine osnovana Banatska trgovačko-industrijska i zanatska komora, koja je svojim aktivnostima pokrivala ceo Banat (osim Pančeva).

Prema Zakonu o privrednim komorama Republike Srbije (iz 2001.god.) ''Komorski sistem'' sačinjavaju Privredne komore Srbije, Vojvodine, Kosova i Metohije, Beograda i 16 regionalnih komora, među kojima je i ova Komora. Ona pokriva Srednjebanatski upravni okrug, tj. opštine Zrenjanin, Novi Bečej, Žitište, Sečanj i Novu Crnju, koji se prostire na oko 3.300 kilometara kvadratnih i predstavlja izrazitu multietničku sredinu sa preko 20 različitih nacionalnosti u ukupnom broju od oko 187.000 stanovnika.

Privreda Regiona je dobrim delom zasnovana na činjenici da postoji 230.000 hektara obradivog zemljišta, pa je razvoj velikih kapaciteta za preradu poljoprivrednih proizvoda bio logičan. Sem toga i razne druge industrijske grane su se ovde uspešno razvijale, neke još iz perioda Austro-ugarskog carstva, a počeci zanatskih aktivnosti datiraju čak iz doba turske vladavine. Ovde su razvijene: tekstilna, metalska i hemijska industrija, industrija građevinskog materijala, farmaceutska industrija, brodogradnja, proizvodnja nafte i gasa, kao i građevinarstvo, mašinogradnja i montažerska delatnost. Neke od ovih grana, ili pojedine firme iz određenih grana, su poslednjih godina, pred tranziciju i u njoj, prolazile i prolaze kroz teške trenutke svog postojanja.

Sa druge strane, u slobodnoj zoni, industrijskim zonama i drugim lokacijama, teče talas pripreme i izgradnje novih, perspektivnih industrijskih kapaciteta, što predstavlja osnov i za razvoj pratećih delatnosti i drugih poslovnih aktivnosti. Može se slobodno reći da se, posle određenih perioda zastoja u razvoju, Region kreće ka boljoj budućnosti.

Telefon: +381 23 535 890

Internet stranica:

E-mail: zrenjanin@pks.rs