Regionalna privredna komora Zaječar

location: Zaječar

Regionalna privredna komora Zaječar je samostalna stručno poslovna asocijacija privrednih subjekata Zaječarskog i Borskog okruga. Zastupa interese preduzeća, preduzetnika i drugih organizacija koje obavljaju privrednu delatnost na području grada Zaječara, i opština Knjaževac, Sokobanja, Boljevac, Bor, Kladovo, Majdanpek i Negotin. Komora prati i analizira privredne tokove, procenjuje uslove privređivanja, utiče u granicama datih ovlašćenja na donošenje mera ekonomske politike i ocenjuje njihova dejstva na privredu Timočke krajine.

Pruža stručnu pomoć svojim članovima radi poboljšanja njihovog poslovanja, povezuje privrednike sa inostranim partnerima neposredno ili kroz kontakte sa inostranim komorama, predstavništvima i ambasadama, promoviše timočku privredu u zemlji i inostranstvu kroz privredne, turističko-informativne sajmove, izložbe i druge marketinške aktivnosti. Predstavlja i uključuje timočku privredu u međunarodnu razmenu roba i usluga na način kojim će svojim članovima olakšati prisustvo na svetskom tržištu.

Komora kontinuirano radi na objedinjavanju potreba svojih članova i njihovih zahteva prema državnim organima i organima lokalnih samouprava, kao kreatorima opštih uslova privređivanja, zatim, organizuje predavanja, seminara i specijalizovane kurseve radi usavršavanja i obuke kadrova, što je jedan od ključnih uslova za dugoročno održivo efikasno poslovanje.

Regionalna privredna komora Zaječar svojim članovima pruža širok spektar usluga, a sve u cilju podsticanja i unapređivanja privrednih aktivnosti, bržeg i efikasnijeg razvoja i bnržeg prilagođavanja savremenim uslovima poslovanja svih privrednih subjekata i timočke privrede u celini.

Kao asocijacija privrednika, sa tradicijom dugom 50 godina, sprеmni smo i оdlučni dа аktivnо dоprinеsеmо dа svi delovi Timočke krajine pоstаnu atraktivne investicione destinacije i poželjna mеstа zа živоt i poslovanje.