Regionalna privredna komora Kruševac

location: Kruševac

Regionalna privredna komora Kruševac osnovana je Zakonom o privrednim komorama Republike Srbije (Sl. glasnik br. 65/01) kao jedna od 17 regionalnih privrednih komora u okviru komorskog sistema Srbije. Osnivanje Komore doprinelo je poboljšanju poslovnog okruženja putem pružanja strucne pomoci svojim clanovima, organizovanja seminara, predava nja i sajmova, rada na unapredenju poslovnog morala i negovanju dobrih poslovnih obicaja. Takode, Komora radi na uskladivanju interesa clanova i na pružanju pomoci pri osnivanju novih privrednih društava i restrukturiranju postojecih. Regionalna privredna komora Kruševac zvanicno je pocela sa radom januara 2003. godine.

Imajuci u vidu cinjenicu da Rasinski okrug ima zdravu privredu, orijentisanu ka inostranom tržištu, pokazala se potreba za osnivanjem institucije koja bi bila spona izmedu poslovne zajednice i državnih organa. Ova veza je neophodna pri donošenju sistemskih zakona, koji treba da obezbede brži i efikasniji proces tranzicije, kao i za uspostavljanje novih veza.

Naša misija je stvaranje poslovnog okruženja u kome ce biti moguce ostvariti i ojacati znacajne poslovne kontakte. Pružamo širok spektar usluga našim clanicama. Ove usluge su zamišljene tako da pomažu preduzecima i preduzetnicima da što efektivnije iskoriste svoje vreme i marketinške investicije, kao i da postojecim i perspektivnim clanicama omoguce uvid u aktuelna poslovna zbivanja u zemlji i svetu putem seminara, sajmova i kurseva.

Telefon: +381 37 441 128

Internet stranica:

E-mail: krusevac@komora.net