Regionalna privredna komora Kraljevo

location: Kraljevo

U svim etapama društveno-ekonomskog razvoja subjekti privređivanja su nastojali da pronađu najpogodniji oblik zajedničkog organizovanja u cilju unapređenja rada i zaštite svojih ekonomskih interesa. Jedan od oblika zaštite ekonomskih interesa subjekata privređivanja ostvaruje se i kroz komorski sistem, koji ima dugu tradiciju i koji je prolazio kroz više faza razvoja i organizacionog postavljanja.

U sklopu komorskog sistema u našoj zemlji deluje i radi Regionalna privredna komora Kraljevo.

Komorski sistem na području Republike Srbije nastao je u dva razdoblja. Na teritoriji dela Srbije-Vojvodine, koja je do 1918. godine bila u okviru Austrougarske, prve komore su obrazovane 1850. godine, u vreme donošenja zakona koji je poslužio kao osnova organizacije svih komora u Austrougarskoj.

Komorski moderni sistem, u ostalom delu Srbije, iako je imao tradiciju u esnafskom uređenju, nastao je tek 1910. godine donošenjem Zakona o radnjama. Na osnovu ovog Zakona obrazovane su u zemlji četiri komore, sve sa sedištem u Beogradu. Ove komore radile su do 1931. godine.

Posle drugog svetskog rata intenzivno se radi na obnovi privrede, i tada se javlja potreba za stvaranjem institucije koja bi organizovala i usmeravala razvoj zanatstva i lokalne privrede. U tim uslovima nastaju granske komore, najpre zanatske, a potom trgovinske i ugostiteljske komore.

Opštim Zakonom o zanatstvu iz 1949. godine osnivaju se sreske zanatske komore, među kojima i Gradsko-sreska zanatska komora Kraljevo, osnovana 1.08.1950. godine. Posle teritorijalne reorganizacije i ukidanjem manjih srezova, nastaju sreske komunalne komore među kojima i Sreska zanatsko-komunalna komora sreza Kraljevo, 18.03.1956. godine.

Godine 1962. na osnovu Zakona o obrazovanju jedinstvenih komora ukidaju se granske komore i obrazuju se jedinstvene komore za teritoriju Jugoslavije, Republika i srezova. Prema ovom Zakonu osnivaju se sreske privredne komore u Kruševcu, Kraljevu i Čačku, a 14. decembra 1962. godine vrši se njihovo spajanje u Sresku privrednu komoru Kraljevo.1965. godine, nakon ukidanja srezova u Srbiji, Sreska privredna komora Kraljevo, na osnovu Republičkog Zakona o jedinstvenim privrednim komorama transformisana je u Osnovnu privrednu komoru Kraljevo. 1975. Osnovna privredna komora Kraljevo transformiše se u Regionalnu privrednu komoru Kraljevo, koja svoju aktivnost razvija na području Raškog, Moravičkog i Rasinskog okruga.

2001. godine donet je Zakon o privrednim komorama, i po ovom Zakonu iz Regionalne privredne komore Kraljevo izdvaja se regionalna privredna komora sa sedištem u Kruševcu. Od 2001. godine i izdvajanja područja Kruševca, do danas Regionalna privredna komora Kraljevo svoju aktivnost razvija na području opština: Vrnjačka Banja, Gornji Milanovac, Lučani, Kraljevo, Novi Pazar, Raška, Sjenica, Tutin i Čačak.

Telefon: +381 36 334 655

Internet stranica:

E-mail: kraljevo@pks.rs