Regionalna privredna komora Kikinda

location: Kikinda

Mi smo: interesna, samostalna, poslovna, stručna organizacija, organizovana u skladu sa Zakonom o privrednim komorama; naši članovi su preduzeća, preduzetnici i svi oni koji obavljaju privrednu delatnost; sa višegodišnjim iskustvom i potvrđenim kvalitetom usluge.

Sa zadatkom da: zastupamo interese privrede u odnosima sa organima zakonodavne i izvršne vlasti i time stvaramo uslove i ambijent za unapređenje rada i poslovanja u privredi; uspostavljamo i unapređujemo poslovne veze i predstavljamo privredu severnog Banata u zemlji i inostranstvu; pružamo odgovarajuće usluge privrednim subjektima, saglasno ovlašćenjima.

Sa ciljem:
- stvaranja povoljnijeg ambijenta za privređivanje; povećanja konkurentnosti privrednih subjekata kroz procese stručnog i poslovnog usavršavanja i obrazovanja;
- razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, kao i uvođenju procesa organizovanja i povezivanja, obrazovanja i promocije, u saradnji sa Opštim udruženjima preduzetnika; izrade održivog regionalnog razvoja, uz saradnju partnera iz lokalne zajednice; uspostavljanja i negovanja dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala;
- pune podrške procesu stabilizacije i pridruživanja EU za ciljnu grupu privrednika i preduzetnika u partnerskom odnosu sa ostalim privrednim komorama i drugim državnim institucijama.

Telefon: +381 23 401 230

Internet stranica:

E-mail: office@rpk-ki.co.rs