Reformator

location: Beograd

Udruženje Centar za edukaciju, investicije i održivi razvoj „Reformator“ je aktivno na polju edukacije zaposlenih u javnom sektoru i privredi, pre svega u vezi sa izvršavanjem poslovnih obaveza i pravilnom primenom propisa u praksi.

Do sada smo organizovali više od 100 edukativnih skupova po celoj Srbiji kojima je prisustvovalo preko 3000 učesnika iz lokalne samouprave, javnih preduzeća, privrede, ustanova socijalne zaštite, zdravstva, prosvete, kulture.

Naši edukativni skupovi imaju za cilj ujednačenu i pravilnu primenu propisa, ali i utvrđivanje potreba za dodatnim normativnim regulisanjem i podrškom rukovodiocima i zaposlenima u praksi. S tim u vezi udruženje je podnelo više normativnih inicijativa nadležnim ministarstvima za rešavanje problema sa kojima se zaposleni sureću u svakodnevnom radu.

SТRUČNI SАVЕТI I UPUSТVА, PRАKТIČNЕ ОBUKЕ PО МЕRI VАŠЕ ОRGАNIZАCIЈЕ IZ ОBLАSТI:
- Radni odnosi i sistem plata/zarada
- Upravljanje ljudskim resursima
- Organizacija rada
- Nоrmаtivnо urеđivаnje pоslоvаnjа (izrаdа оpštih i pојеdinаčnih аkаtа, upustаvа i prоcеdurа)
- Bezbednost i zdravlje na radu
- Javne nabavke
- Unapređenje rada ustanova socijale zaštite, zdravstva, prosvete, kulture
- Poslovanje javnih preduzeća
- Privlačenje investicija i podrška lokalnom ekonomskom razvoju
- Javno-privatno partnerstvo, Koncesije, Invеsticiјe/sredstva podsticaja

Telefon: +381 60 03 20 173

Internet stranica:

E-mail: info@reformator.rs