Quality Austria Center

location: Beograd

Quality Austria Center d.o.o. (QAC) je regionalna kancelarija renomirane međunarodno priznate sertifikacione kuće Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, prisutne u 40 zemalja u svetu, a među njima i u Srbiji od 2008. godine.

Provera sistema, procesa i izdavanje sertifikata, za organizacije svih delatnosti, prema međunarodnim standardima/sistemima: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO 50001, ISO 27001, GFSI (FSSC 22000, IFS, BRC, GlobalG.A.P.) kao i prema mnogim drugim industrijskim standardima.

Uz sertifikaciju sistema, jedna od najvažnijih aktivnosti QAC, je i ekskluzivno pravo na organizovanje kurseva, in-house treninga i seminara po razvijenoj šemi školovanja Quality Austria i European Organisation for Quality (EOQ) sa završnim sertifikatom.