ProExpo

location: Beograd

ProExpo d.o.o. je zvanični predstavnik Deutsche Messe Hannover i Messe Düsseldorf, dve vodeće nemačke sajamske kuće. Sa više od 20 godina iskustva, pružamo podršku izlagačima, posetiocima i novinarima sa područja Srbije i Crne Gore na prestižnim sajamskim manifestacijama u koje se između ostalog ubrajaju CeBIT, Hannover Messe, Interpack, K, EuroShop, Drupa, Medica, CeMAT, Ligna, EMO, kao i brojne izložbe koje se održavaju širom sveta.

Prvo Predstavništvo sajma Hanover - "Deutsche Messe- und Ausstellungs AG Hannover" - otvoreno je u Beogradu još u oktobru 1974. godine u Zavodu za ekonomsku propagandu PKJ za celu teritoriju tadašnje SFRJ. Osoba zadužena za poslove Predstavništva i kontakte sa sajmom Hanover bila je Đurđica Hadži-Pavlović, dipl.ek.

Od 01.01.1990. Uprava sajma Hanover, tada pod nazivom Deutsche Messe AG Hannover, odlučila je da zastupanje svojih interesa u Jugoslaviji poveri lično gospođi Hadži-Pavlović, koja je od jula 1989. već imala sopstveno privatno preduzeće za poslove izvoza-uvoza, zastupanja, marketinga, turizma. Obzirom na događaje koji su posle usledili u zemlji, ova odluka se pokazala kao ispravna.

Od 1. jula 2004. potpisan je ugovor o zastupanju još jednog velikog sajamskog društva – Messe Düsseldorf - za područje Srbije i Crne Gore. Predstavništvo Deutsche Messe AG i Messe Düsseldorf sada uspešno zastupa interese ova dva nemačka sajamska društva u Srbiji i Crnoj Gori.

Od 1. januara 2006. predstavništvo dve pomenute sajamske kuće posluje pod imenom "ProExpo" d.o.o.

Povezivanje privrede Srbije i Crne Gore sa privredom Nemačke i celog sveta, na stručnim sajmovima u Hanoveru i Diseldorfu. Ovaj cilj se realizuje u saradnji sa nadležnim institucijama, organizovanjem učešća na međunarodnim sajmovima u Hanoveru i Diseldorfu putem nacionalnih štandova, samostalnih izlaganja pojedinih preduzeća, organizovanjem poseta stručnjaka pojedinim sajmovima, političkih i privrednih delegacija, novinara, organizovanjem susreta privrednika i kongresa.

ProExpo firmama iz Srbije i Crne Gore nudi organizaciju izlaganja i posete sajmovima u Hanoveru i Diseldorfu, kao i sajmovima koje ove dve sajamske kuće organizuju na drugim lokacijama. U te sajmove se ubrajaju, između ostalog, vodeći svetski sajam industrijskih tehnologija HANNOVER MESSE, najveći svetski IKT sajam CeBIT, sajam pakovanja broj 1 u svetu INTERPACK, najpoznatiji sajam štamparstva DRUPA, najinternacionalniji sajam vina i alkoholnih pića PROWEIN, vodeći evropski sajam medicine MEDICA i mnoge druge izložbe.

Svim srpskim izlagačima na sajmovima koje zastupamo nudimo besplatne konsultacije i pomoć oko pripreme i realizacije nastupa, kako bi ostvarili maksimalni efekat na sajmu, a to je što veći broj kvalitetnih kontakata koji će dovesti do konkretnih poslova.

Telefon: +381 11 26 59 210

Internet stranica:

E-mail: info@proexpo.co.rs