Privredni forum mladih

lokacija: Beograd

Privredni forum mladih je organizacija nastala okupljanjem motivisanih mladih ljudi zainteresovanih za aktivno rešavanje problema nezaposlenosti kod mladih.

Kroz naš rad težimo da postanemo globalna platforma za umrežavanje mladih, privrede, države i svih relevantnih činilaca koji zajedno mogu da doprinesu ispunjenju potencijala i smanjenju nezaposlenosti kod mladih.

Naša organizacija je dobrovoljno, nevladino, nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje osnovano na neodređeno vreme, koje se bavi aktivnostima namenjenim smanjenju nezaposlenosti među mladima, njihovim uključenjem u svet rada povezivanjem sa privrednicima, kao i edukacijom obe zainteresovane strane.

Kontaktirajte nas

telefon: +381 60 66 66 846

Websajt:

email: pr@pfm.rs