Privredna komora Beograda

location: Beograd

Privredna komora Beograda je interesna, samostalna, poslovno-stručna organizacija privrednih društava, preduzetnika i drugih oblika organizovanja koji obavljaju privrednu delatnost i koje povezuju zajednički poslovni interesi na teritoriji grada Beograda.

Usluge:
- zastupanje i zaštita interesa privrede grada Beograda;
- edukacija kadrova svih nivoa i profila u svim delatnostima, kao i obuka i usavršavanje privrednika, uz izdavanje odgovarajućih uverenja;
- poslovna komunikacija i saradnja sa inostranim i domaćim privrednicima;
- pomoć pri registraciji privrednih subjekata i izradi biznis plana;
- istraživanje tržišta, berze poslovnog prostora, berze zapošljavanja, ponude razvojnih programa, kredita i kreditnih linija, berze opreme i procena vrednosti kapitala;
- zajedničko predstavljanje na sajmovima i izložbama;
- razvoj privrednih subjekata;
- podsticanje saradnje privrednih subjekata kroz objedinjavanje pojedinih aktivnosti radi povećanja konkurentnosti i izvoza;
- podrška uvođenju savremene poslovne informatike i računarske mreže za efikasno poslovanje;
- implementacija direktiva i standarda neophodnih za poslovanje sa Evropskom unijom;
- iniciranje mera fiskalne, kreditne i monetarne politike i izmena privredno pravne regulative radi izgradnje tržišne privrede;
- promocija prrivrednih društava i njihovih proizvoda;
- ponuda razvojnih programa, inovacija i patenata;
- podrška razvoju privrednih društava i preduzetništva, kroz projekte koje finansira Evropska unija;
- izrada strategije privrednog razvoja Beograda i Republike Srbije;
- definisanje privredno-pravnih sistemskih propisa i mera ekonomske politike.