Poliklinika Badawi

location: Subotica

Misija Poliklinike Badawi jeste da bude mesto gde će se pacijenti osećati kao uvaženi ljudi, koji se primaju i slušaju sa najvećom pažnjom, gde se njihovi zdravstveni problemi rešavaju stručno, racionalno i efikasno. Kroz naše prostorije je prošao veliki broj pacijenata, a najveći deo njih su danas naši dragi prijatelji i poznanici.

Poliklinika je smeštena u kompleksu koji se sastoji od 3 zgrade i omogučuje pacijentima ugodan i efikasan pristup, a doktorima sve uslove za kvalitetan rad. Poliklinika se bavi humanitarnim i naučnim radom pa recimo u projektu „Poboljšanje vida kod slepih i slabovidih“ godinu dana besplatno leči osobe koje su javile sa određenim problemima.

Poliklinika Badawi je osnovana u maju 1991. kao prva privatna ambulanta u Vojvodini pod nazivom “Ambulanta opšte prakse i akupunkture”. U početku su u njoj radili Dr Marija Krmpotić Badawi i Dr Mohamed Badawi.

Postepeno je razvoj išao u pravcu uključivanja i drugih lekara specijalista, uvođenja novih aparata, uvođenja novih usluga i terapijskih mogućnosti i prostornog proširenja.

Nakon završenih studija tim kompletiraju: sin Jaser, doktor stomatologije od 2004. godine i ćerka Katarina specijalista kineske medicine od 2008. godine.

Poliklinika Badawi pruža svojim korisnicima usluga unikatnu kombinaciju oficijelne i holističke medicine. Stručni tim se kontinuirano edukuje a u radu se pažljivo prate želje i zahtevi korisnika usluga, što i odredjuje dalji pravac i brzinu razvoja.

Svojom stručnošću, posvećenošću poslu i ljubavlju prema ljudima, stručni tim pruža svoje usluge na srpskom, mađarskom, arapskom i engleskom jeziku.