Oracle Srbija

location: Beograd

Radna snaga je sve više mobilna. Kupci su socijalni i digitalni domoroci. Sigurnost nikada nije bila najvažnija. Da bi se zadovoljile ove promene na zahtevima tržišta, kompanije moraju ubrzati njihovu digitalnu transformaciju - pojednostaviti operacije, ubrzati inovacije i poboljšati svoju konkurentsku prednost.

Oracle nudi integrisani niz aplikacija, baza podataka, servera, skladišta i Cloud tehnologija kako bi osnažili savremeni posao. Za većinu kompanija fleksibilnost je kritična. Oracle pruža širok izbor softvera, sistema i modela za Cloud distribuciju - uključujući javne, lokalne i hibridne Cloud-e - da bi se osigurala tehnologija koja se prilagođava jedinstvenim potrebama preduzeća.

Oracle Cloud je kompletan, integrisan stack platformi, infrastrukture i aplikativnih usluga. Sa naprednom skalabilnošću i sigurnošću, Oracle Cloud omogućava tehničku agilnost u celom preduzeću, povezuje ljude sa informacijama radi jasnijih uvida i podstiče efikasnost kroz pojednostavljene tokove posla. Više od 420.000 kupaca u 145 zemalja iskoristilo je Oracle tehnologiju da ubrza svoju digitalnu transformaciju.