Omikron

location: Beograd

Studentsku organizaciju "Omikron" osnovali su studenti Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Matematičkim fakultetom, sa ciljem pisanja i realizacije studentskih projekata.

Misija
Neformalna edukacija mladih kroz organizovanje projekata

Vizija
Podizanje proaktivnosti studenata

Projekti
Organizujući razne projekte, članovi organizacije promovišu prirodne nauke, pre svega matematiku, informatiku i astronomiju.

Edukacija
Članovi organizacije organizuju edukaciju mladih o mekim veštinama, poput planiranja projekta, korporativnim komunikacijama, odnosima sa javnošću, i drugim.

Unapređivanje
Smatramo da je unapređivanje kako formalnog, tako i neformalnog obrazovanja kroz blisku saradnju sa profesorima i studentima bitno za dalji razvoj.

Internet stranica:

E-mail: info@omikron.org.rs